VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Thông tư 307/2016/TT-BTC:

Quản lý và sử dụng phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền

Ngày 15/11/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 307/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền.

Theo Thông tư, mức phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền, là 0,3% trên doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền. Doanh thu tính phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền là tổng doanh thu từ các hợp đồng thuê bao trong kỳ tính phí (không gồm thuế GTGT).

Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền là 5 triệu đồng, trường hợp sửa đổi là 2.5 triệu đồng.

Thông tư cũng quy định tổ chức thu phí là Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử. Tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại kho bạc chậm nhất ngày 05 hàng tháng.

 Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định khi nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh truyền hình nước ngoài trên truyền hình trả tiền, các đại lý được ủy quyền phải nộp lệ phí.

Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền nộp phí theo quý, chậm nhất là ngày thứ 20 của quý tiếp theo.

Tổ chức thu phí, lệ phí sẽ nộp 100% số tiền phí thu được vào ngân sách. Riêng tổ chức thu phí được khoán chi phí hoạt động được để lại 50% trong tổng số tiền phí thu được để trang trải và nộp 50% vào ngân sách.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 307/2016/TT-BTC.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM