VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Quyết định số 457/QĐ-BTC:

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm dữ liệu quốc gia về tài sản công

Ngày 3/4/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 457/QĐ-BTC về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm dữ liệu quốc gia về tài sản công thuộc Cục Quản lý công sản.

Theo Quyết định, Trung tâm dữ liệu quốc gia về tài sản công (gọi tắt là Trung tâm) là tổ chức sự nghiệp trực thuộc Cục Quản lý công sản, có chức năng tổ chức thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý tài sản công; quản lý, vận hành, khai thác hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công; quản lý, vận hành Trang thông tin về tài sản công; thực hiện tiếp nhận, bảo quản, khai thác, xử lý tài sản theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; tổ chức mua sắm hàng hóa, dịch vụ công; cung cấp các dịch vụ về tài sản theo quy định của pháp luật.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật.

Tên giao dịch quốc tế: The National Data Exploitation for Public Asset Center (viết tắt DPAC)...

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1212/QĐ-BTC ngày 03/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 457/QĐ-BTC.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM