VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Quyết định số 1323/QĐ-BTC:

Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp tổng cục và tương đương thuộc Bộ Tài chính

Ngày 9/8/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1323/QĐ-BTC kèm theo Quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp Tổng cục và tương đương thuộc Bộ Tài chính.

Theo Quyết định, Tiêu chuẩn là căn cứ để thực hiện việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, Điều động, miễn nhiệm và đánh giá cán bộ lãnh đạo cấp Tổng cục.

Tiêu chuẩn cũng là cơ sở để xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức thuộc diện quy hoạch, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo cấp Tổng cục...

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 1323/QĐ-BTC.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM