VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Nghị định số 84/2015/NĐ-CP:

Quy định về giám sát và đánh giá đầu tư

Ngày 30/9, Chính phủ ban hành Nghị định số 84/2015/NĐ-CP quy định về giám sát và đánh giá đầu tư.

Nghị định này quy định về giám sát, đánh giá chương trình, dự án đầu tư, giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư và giám sát đầu tư của cộng đồng đối với hoạt động đầu tư tại Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài; chi phí giám sát, đánh giá đầu tư, điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện tư vấn giám sát, đánh giá dự án đầu tư; điều kiện năng lực của cơ sở đào tạo đánh giá dự án đầu tư;

Việc giám sát và đánh giá hoạt động đầu tư chứng khoán thực hiện theo quy định của pháp luật chứng khoán...

Mời xem nội dung chi tiết:nghi_dinh_84-2015-nd-cp_DRKC.pdf

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM