Hết quý II/2016, số dư Quỹ bình ổn giá còn 1.495,432 tỷ đồng

PV.

Bộ Tài chính vừa có thông báo về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu quý II/2016.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

Thông cáo báo chí ngày 18/8/2016 của Bộ Tài chính cho biết: Tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai, minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Bộ Tài chính thông báo tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu quý II/2016. Cụ thể như sau:

- Số dư Quỹ Bình ổn giá tại thời điểm ngày 01/01/2016: 3.970,063 tỷ đồng.

- Số dư Quỹ Bình ổn giá tại thời điểm ngày 31/3/2016: 3.787,147 tỷ đồng.

- Tổng số trích Quỹ Bình ổn giá trong quý II (từ ngày 01/4/2016 đến hết ngày 30/6/2016): 1.525,270 tỷ đồng.

- Tổng số sử dụng Quỹ bình ổn giá trong quý II (từ ngày 01/4/2016 đến hết ngày 30/6/2016): 3.821,647 tỷ đồng.

- Lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá dương: 4,985 tỷ đồng.

- Lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá âm: 323 triệu đồng.

- Số dư Quỹ Bình ổn giá đến hết ngày 30/6/2016): 1.495,432 tỷ đồng.