Hải quan Quảng Ninh:

Hiệu quả từ hoạt động đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp

Xuân Hương

Nửa đầu năm 2022, mặc dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nặng nề tới hoạt động xuất nhập khẩu, tuy nhiên, Hải quan Quảng Ninh vẫn hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. Kết quả trên có được là nhờ đơn vị đã nỗ lực triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, đặc biệt là các giải pháp phát triển quan hệ đối tác hải quan – doanh nghiệp.

Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái (Cục Hải quan Quảng Ninh) chủ động đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp
Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái (Cục Hải quan Quảng Ninh) chủ động đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp

Ngay từ đầu năm, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và tỉnh Quảng Ninh, Cục Hải quan Quảng Ninh đã ban hành Kế hoạch phát triển quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp năm 2022, cụ thể hóa nội dung chỉ đạo của các cấp phù hợp thực tiễn tình hình địa bàn.

Trên cơ sở đó, tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, nâng cao trình độ cán bộ công chức, tạo môi trường xuất nhập khẩu (XNK) minh bạch, thuận lợi thu hút doanh nghiệp.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2022, đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho công chức hải quan và tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người khai hải quan, người nộp thuế; ban hành các kế hoạch tuyên truyền, truyền thông cải cách hành chính...

Đồng thời, Cục đã đa dạng, linh hoạt các hình thức tuyên truyền trên báo, đài, website, fanpage... để đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ thông tin cho người dân, doanh nghiệp và hỗ trợ, tạo thuận lợi thương mại, du lịch, đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Cục Hải quan Quảng Ninh đã tổ chức 04 hội nghị gặp mặt, tiếp xúc doanh nghiệp XNK qua địa bàn, tổ chức các đoàn công tác làm việc tại trụ sở doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; nhất là khó khăn do tác động của dịch COVID-19 và vướng mắc khi các cửa khẩu đường bộ tạm dừng thông quan.

Bên cạnh đó, Hải quan Quảng Ninh cũng chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp tạo điều điện thuận lợi thúc đẩy thông quan hàng hóa qua địa bàn; nhất là các giải pháp hỗ trợ hàng hóa chờ xuất khẩu, thúc đẩy XNK hàng hóa sau khi khôi phục thông quan.

Nổi bật là Cục đã phối hợp với Sở Công Thương thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của UBND tỉnh trong giải quyết tình trạng ùn tắc tại cửa khẩu, tham mưu các giải pháp giảm thiệt hại cho cho doanh nghiệp; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình hợp tác giữa tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng; phối hợp với Sở Ngoại vụ tham gia ý kiến đối với các dự thảo tài liệu phục vụ Chương trình gặp gỡ đầu xuân 2022 và Hội nghị lần thứ 13 Ủy ban công tác liên hợp...

Đồng thời, tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao mức độ tuân thủ pháp luật qua các hoạt động như cung cấp thông tin về tình hình tuân thủ, các lỗi vi phạm thường gặp ảnh hưởng đến mức độ tuân thủ của doanh nghiệp; chú trọng cập nhật thông tin hồ sơ doanh nghiệp đầy đủ, kịp thời vào Hệ thống thông tin quản lý rủi ro phục vụ công tác đánh giá tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp được chính xác, khách quan.

Để đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy XNK nhất là trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Cục Hải quan Quảng Ninh đã quyết liệt, kịp thời chỉ đạo các đơn vị chủ động ứng phó với dịch bệnh, đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ công chức; bố trí cán bộ công chức thường trực 24/7 giải quyết thủ tục thông quan hàng hóa đảm bảo vừa tạo thuận lợi vừa tuân thủ nghiêm quy định về phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo hoạt động XNK thông suốt, an toàn.

Nhờ triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, lũy kế đến ngày 14/6/2022, Hải quan Quảng Ninh đã thu hút 771 doanh nghiệp tham gia XNK qua địa bàn; trong đó có 240 doanh nghiệp trong tỉnh, 531 doanh nghiệp ngoài tỉnh; thực hiện thủ tục hải quan cho 27.098 tờ khai, kim ngạch đạt 6.060 triệu USD; giảm 18,39% về tờ khai và tăng 30,53% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2021.

Lũy kế đến ngày 10/6/2022, số thu ngân sách nhà nước do Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh thực hiện đạt 6.453 tỷ đồng, tăng 44,78% so với cùng kỳ năm 2021; đạt 64,54% so với chỉ tiêu Bộ Tài chính giao (10.000 tỷ); đạt 61,46% chỉ tiêu phấn đấu do Tổng cục Hải quan giao (10.500 tỷ); đạt 60,88% chỉ tiêu phân đấu do Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh giao (11.600 tỷ đồng).

Trong 6 tháng cuối năm 2022, Cục Hải quan Quảng Ninh tiếp tục phát huy tinh thần chủ động nắm bắt thông tin cơ chế chính sách, quy chế quản lý của các lực lượng chức năng phía Trung Quốc để thông tin kịp thời tới doanh nghiệp.

Cùng với đó, Hải quan Quảng Ninh tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao mức độ tuân thủ pháp luật theo quy định hiện hành; đổi mới, đa dạng các hình thức đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp; nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhất là dịch vụ công trực trực tuyến, các công cụ cung cấp thông tin tra cứu, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan 24/24 giờ...