Hình thức mua sắm trực tiếp được áp dụng khi nào?

Theo Chinhphu.vn

Công ty ông Nguyễn Văn Hưng (Quảng Ninh) mua 1 chiếc xe tải theo hình thức chào hàng cạnh tranh từ cuối năm 2014.Nay, công ty có nhu cầu mua thêm 1 chiếc xe tải (có thông số kỹ thuật tương tự xe đã mua, có giá không cao hơn giá xe đã mua) theo hình thức lựa chọn nhà thầu mua sắm trực tiếp.

Trong kế hoạch đấu thầu đã có gói thầu mua 1 chiếc xe tải, hình thức lựa chọn nhà thầu mua sắm trực tiếp. Ông Hưng hỏi, công ty tiến hành các bước trong việc đầu tư bổ sung 1 xe tải như vậy có đúng các quy định hiện hành của pháp luật đấu thầu không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm a, khoản 2 Điều 24 Luật Đấu thầu 2013, một trong những điều kiện cần phải đáp ứng khi áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp là nhà thầu đã trúng thầu thông qua đấu thầu rộng rãi hoặc đấu thầu hạn chế và đã ký hợp đồng thực hiện gói thầu trước đó.

Theo đó, đối với trường hợp nêu tại câu hỏi này, do việc tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu mua 1 chiếc xe tải trước đó được thực hiện thông qua hình thức chào hàng cạnh tranh mà không phải hình thức đấu thầu rộng rãi hay đấu thầu hạn chế nên việc áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp đối với gói thầu mua thêm 1 chiếc xe tải là không phù hợp với quy định nêu trên.