Hỗ trợ 100% tiền điện, lãi suất, chi phí tiêu hủy đối với hải sản tồn kho

PV.

Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp Ban Chỉ đạo về các giải pháp ổn định đời sống và sản xuất, kinh doanh cho nhân dân 4 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường.

đối với các lô hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm, sẽ hỗ trợ 100% giá trị lô hàng, 100% tiền điện, 100% lãi suất, chi phí tiêu hủy. Nguồn: internet
đối với các lô hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm, sẽ hỗ trợ 100% giá trị lô hàng, 100% tiền điện, 100% lãi suất, chi phí tiêu hủy. Nguồn: internet

Chỉ đạo này tiếp tục được Văn phòng Chính phủ nêu rõ tại Thông báo kết luận mới đây về những chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại cuộc họp này.

Theo đó, đối với các lô hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm, Phó Thủ tướng đồng ý nguyên tắc hỗ trợ 100% giá trị lô hàng, 100% tiền điện, 100% lãi suất, chi phí tiêu hủy. UBND 4 tỉnh tiến hành tiêu hủy ngay các lô hàng này, công khai kết quả, đảm bảo hoàn thành trong tháng 11/2016.

Đối với các lô hàng đảm bảo an toàn thực phẩm, Phó Thủ tướng đồng ý nguyên tắc mua, tạm trữ được hỗ trợ 30% giá trị lô hàng, hỗ trợ 100% tiền điện, 100% lãi suất. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết, tiêu thụ những lô hàng này.

Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với UBND các địa phương xác định giá để làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ đối với các trường hợp nêu trên, hoàn thành trong tháng 11/2016.