Hỗ trợ 3 tỉnh khắc phục thiệt hại mưa, lũ

Theo Chinhphu.vn

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định hỗ trợ các tỉnh: Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi khắc phục thiệt hại do mưa, lũ gây ra.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ quyết định trích 20 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2015 để hỗ trợ tỉnh Thừa Thiên Huế 5 tỷ đồng, tỉnh Quảng Nam 5 tỷ đồng, tỉnh Quảng Ngãi 10 tỷ đồng để khắc phục cơ sở hạ tầng thiết yếu như: sạt lở khu dân cư, công trình thủy lợi và giao thông nông thôn... Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương chịu trách nhiệm về tính chính xác củathông tin và số liệu báo cáo.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) từ nguồn dự trữ quốc gia 790 tấn hạt giống lúa (tỉnh Thừa Thiên Huế 200 tấn, tỉnh Quảng Nam 400 tấn, tỉnh Quảng Ngãi 190 tấn); 30 tấn hạt giống ngô (tỉnh Thừa Thiên Huế 5 tấn, tỉnh Quảng Nam 15 tấn, tỉnh Quảng Ngãi 10 tấn) và 5 tấn hạt giống rau cho tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 675 tấn gạo hỗ trợ cho tỉnh Quảng Ngãi để cứu cho nhân dân bị thiệt hại do mưa lũ của tỉnh Quảng Ngãi.

Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sử dụng số vốn được ngân sách trung ương hỗ trợ và nguồn vốn dự phòng ngân sách địa phương, các nguồn hợp pháp khác để khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra; chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số kinh phí, lương thực, giống cây trồng trên bảo đảm đúng mục đích, đối tượng và theo quy định hiện hành; báo cáo việc phân bổ và kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo phòng, chống thiên tai để tổng hợp báo Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, sử dụng nguồn ngân sách địa phương để hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản vùng bị thiệt hại do thiên tai theo các Quyết định số: 142/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009, 49/2012/QĐ-TTg ngày 08/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời báo cáo kết quả thực chi hỗ trợ giống vùng bị thiên tai gửi Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để làm căn cứ hỗ trợ địa phương theo chế độ quy định.

Theo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, do ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió Đông trên cao kết hợp với không khí lạnh, từ đêm 24/3 đến ngày 28/3 tại các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi có mưa to đến rất to và tập trung chủ yếu ở khu vực từ miền núi, xuất hiện đợt lũ ở mức báo động 1. Riêng tại trạm sông Vệ ở Quảng Ngãi đã xuất hiện lũ ở mức báo động 3.

Đây là đợt mưa, lũ trái mùa nên đã gây thiệt hại về người, tài sản, cơ sở hạ tầng của nhà nước và nhân dân, đặc biệt đã gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp (3 người chết, 281 căn nhà bị ngập, hư hại, 8.458 ha lúa bị thiệt hại..., tổng thiệt hại về vật chất ước tính gần 275 tỷ đồng).