Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia giải thưởng chất lượng quốc gia

Anh Thư

Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Giải thưởng Chất lượng quốc gia là một trong các hoạt động của Chương trình quốc gia về hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng suất, chất lượng.

Trong 20 năm qua, có được gần 2.000 DN đạt giải thưởng vàng và bạc chất lượng quốc gia
Trong 20 năm qua, có được gần 2.000 DN đạt giải thưởng vàng và bạc chất lượng quốc gia

Góp phần thúc đẩy năng suất, chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp

Năm 2009, Giải thưởng Chất lượng quốc gia (GTCLQG) được hình thành trên cơ sở hoạt động 13 năm Giải thưởng Chất lượng Việt Nam và do Thủ tướng Chính phủ trao tặng. Giải thưởng Chất lượng Quốc gia của Việt Nam nằm trong hệ thống Giải thưởng Chất l­ượng Quốc tế châu Á- Thái Bình Dư­ơng (GPEA) của Tổ chức Chất lượng châu Á – Thái Bình Dư­ơng (APQO).

GTCLQG là giải thưởng có uy tín bởi sự nghiêm túc với hàng loạt tiêu chí nghiêm ngặt. Giải thưởng được xét tặng hàng năm cho những doanh nghiệp (DN) có thành tích nổi bật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, xây dựng và áp dụng hiệu quả các hệ thống quản lý chất lượng, tham gia tích cực vào phong trào năng suất, chất lượng tại địa phương và đóng góp cho cộng đồng, xã hội.

GTCLQG được trao giải hằng năm và giao cho Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì thực hiện. Trong 20 năm qua chỉ có được gần 2.000 DN đạt giải thưởng vàng và bạc, điều này thể hiện Giải thưởng có chất lượng rất cao.

Từ năm 1996 đến nay, GTCLQG luôn trở thành hoạt động hiệu quả góp phần thúc đẩy tăng năng suất, nâng cao chất lượng của DN tại các địa phương trong cả nước. Để giúp cho cộng đồng DN tiếp cận và áp dụng mô hình GTCLQG vào hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm tiếp tục nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm của cộng đồng DN Việt Nam trong thời gian tới, Chương trình quốc gia về hỗ trợ DN Việt Nam nâng cao năng suất, chất lượng giai đoạn đến năm 2030 tiếp tục thực hiện các hoạt động hỗ trợ DN tham gia GTCLQG.

Giải thưởng Chất lượng quốc gia được trao giải hằng năm và giao cho Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì thực hiện. Từ năm 1996 đến nay, Giải thưởng Chất lượng quốc gia luôn trở thành hoạt động hiệu quả góp phần thúc đẩy tăng năng suất, nâng cao chất lượng của DN tại các địa phương trong cả nước.

Áp dụng các quy định mới về Giải thưởng Chất lượng quốc gia từ 1/8/2020

Cũng trong thời gian qua, các quy định về GTCLQG đã có những thay đổi nhất định. Cụ thể, có thể kể đến việc Chính phủ đã ban hành Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, trong đó có các nội dung liên quan đến GTCLQG.

Để hướng dẫn thi hành một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 17/2011/TT-BKHCN ngày 30/6/2011 quy định về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia và Thông tư số 07/2012/TT-BKHCN ngày 02/4/2012 sửa đổi khoản 2 Điều 7 Thông tư số 17/2011/TT-BKHCN.

Mới đây nhất, ngày 26/12/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 27/2019/TT-BKHCN quy định chi tiết thi hành một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về GTCLQG.

Cụ thể, có hiệu lực từ ngày 1/8/2020, Thông tư số 27/2019/TT-BKHCN quy định, tổ chức, DN tham dự GTCLQG phải có tư cách pháp nhân đã hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ liên tục tại Việt Nam và không vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam trong thời gian ít nhất 36 tháng tính đến thời điểm đăng ký tham dự GTCLQG; không hạn chế số lần và thời gian tham dự của tổ chức, DN đã đạt GTCLQG; tổ chức, DN đã đạt Giải Vàng chất lượng quốc gia thì sau hai năm kể từ năm được Thủ tướng Chính phủ tặng Giải Vàng chất lượng quốc gia được tiếp tục tham dự lại GTCLQG.

Việc xét tặng GTCLQG cho tổ chức dựa trên kết quả đánh giá, tính điểm của 07 tiêu chí với tổng số điểm là 1000 điểm, gồm: Vai trò lãnh đạo; Chiến lược hoạt động; Chính sách định hướng vào khách hàng và thị trường; Đo lường, phân tích quản lý tri thức; Quản lý nguồn nhân lực; Quản lý quá trình hoạt động; Kết quả hoạt động.

Tổ chức, DN tham gia và đạt giải GTCLQG sẽ nhận được các quyền lợi như: được phép thông báo, tuyên truyền, quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các hình thức giới thiệu khác về đơn vị mình, được sử dụng biểu tượng của GTCLQG trên sản phẩm, ấn phẩm của tổ chức, DN; được ưu tiên vay vốn từ Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ ở các bộ, ngành, địa phương và các quỹ khác theo quy định của pháp luật; ưu tiên tham gia các chương trình, dự án cấp quốc gia về phát triển, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng.

Ngoài ra, các tổ chức, DN đạt giải được các Bộ, ngành và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khen thưởng theo quy định từ nguồn quỹ khen thưởng hằng năm.

Cũng theo Thông tư, Bộ Khoa học Công nghệ là cơ quan giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về GTCLQG. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là cơ quan thường trực GTCLQG. Cơ quan tham mưu, giúp việc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quản lý khoa học và công nghệ trên địa bàn là cơ quan thường trực GTCLQG tại địa phương.

Tổng cục TCĐLCL phối hợp với Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị trao tặng GTCLQG cho các tổ chức, doanh nghiệp đủ điều kiện trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/11 hằng năm.