Hỗ trợ người lao động thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số đi làm việc ở nước ngoài

Minh Hà

Theo Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính, người lao động thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được hỗ trợ đào tạo nghề, bồi dưỡng kỹ năng nghề; hỗ trợ đào tạo ngoại ngữ tối đa 4 triệu đồng/người/khóa học.

Người lao động đi làm việc ở nước ngoài sẽ được hỗ trợ đào tạo ngoại ngữ ở mức 4 triệu đồng/người/khóa học.
Người lao động đi làm việc ở nước ngoài sẽ được hỗ trợ đào tạo ngoại ngữ ở mức 4 triệu đồng/người/khóa học.

Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính quy định rõ việc hỗ trợ người lao động thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đi làm việc ở nước ngoài.

Theo đó, người lao động là người dân tộc thiểu số, người lao động là người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo sinh sống ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi, nội dung và mức hỗ trợ như sau:

- Hỗ trợ đào tạo nghề, bồi dưỡng kỹ năng nghề theo chi phí thực tế; tối đa theo mức quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 7 Thông tư số 152/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

- Hỗ trợ đào tạo ngoại ngữ ở mức tối đa 4.000.000 đồng/người/khóa học.

- Hỗ trợ tiền ăn, sinh hoạt phí trong thời gian đào tạo là 50.000 đồng/người/ngày.

- Hỗ trợ tiền ở trong thời gian đào tạo là 400.000 đồng/người/tháng;

- Hỗ trợ tiền trang cấp đồ dùng cá nhân (quần áo đồng phục, chăn, màn, giày dép...) mức 600.000 đồng/người.

Ngoài các khoản hỗ trợ trên, Thông tư số 55/2023/TT-BTC quy định hỗ trợ tiền đi lại  (01 lượt đi và về) cho người lao động từ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đến địa điểm đào tạo ở mức 200.000 đồng/người/khóa học đối với người lao động cư trú cách địa điểm đào tạo từ 15 km trở lên; mức 300.000 đồng/người/khóa học đối với người lao động cư trú tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn cách địa điểm đào tạo từ 10 km trở lên;

Đối với chi phí làm thủ tục đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài, lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh thì mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư số 25/2021/TT-BTC ngày 7/4/2021 của Bộ Tài chính; Lệ phí làm thị thực (visa) theo mức quy định hiện hành của nước tiếp nhận lao động.

Chi phí khám sức khỏe theo giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, mức hỗ trợ tối đa 750.000 đồng/người.

Trường hợp không đủ điều kiện hoặc không lựa chọn được đơn vị thực hiện dịch vụ hoặc người lao động đã hoàn thành khóa học từ trước đó, thì thực hiện hỗ trợ trực tiếp cho người lao động khi đủ điều kiện xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài căn cứ các hóa đơn, chứng từ thực tế...