Hỗ trợ Sàn giao dịch thương mại điện tử thực hiện các quy định mới

Việt Dũng

Chiều ngày 30/11, Tổng cục Thuế tổ chức hội nghị trực tuyến hướng dẫn việc cung cấp thông tin trên Cổng dữ liệu thông tin thương mại điện tử (TMĐT) cho các tổ chức là chủ sở hữu Sàn giao dịch TMĐT. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh chủ trì hội nghị.

 Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh phát biểu khai mạc hội nghị
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh phát biểu khai mạc hội nghị

Tham dự Hội nghị có đại diện các đơn vị chức năng của Tổng cục Thuế cùng đại diện Hiệp hội TMĐT Việt Nam; đại diện các doanh nghiệp là chủ sở hữu các Sàn TMĐT trên toàn quốc; các tổ chức, doanh nghiệp; hộ kinh doanh, cá nhân khác có liên quan.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh cho biết, ngày 1/10/2022, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 889/CĐ-TTg về nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu thuế đối với hoạt động TMĐT.

Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ, tăng cường công tác quản lý đối với TMĐT; đồng thời, giao cho Bộ Tài chính nhiệm vụ xây dựng chỉ thị chuyên đề của Thủ tướng Chính phủ để tạo điều kiện cho TMĐT trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính, trong năm 2022, ngành Thuế đã có nhiều đổi mới về hiện đại hóa công tác quản lý tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt là công tác quản lý đối với TMĐT, qua đó đã tăng cường hiệu lực, hiệu quả của cơ quan quản lý nhà nước nói chung và công tác quản lý thuế đối với hoạt động TMĐT nói riêng.

Mới đây, Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị định số 91/2022/NĐ-CP ngày 30/10/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ, trong đó có quy định về trách nhiệm của tổ chức là chủ sở hữu Sàn giao dịch TMĐT phải cung cấp thông tin cho cơ quan thuế định kỳ hàng quý bằng phương thức điện tử qua Cổng Thông tin điện tử (TTĐT) Tổng cục Thuế.

 

 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ, tăng cường công tác quản lý đối với TMĐT; Đồng thời, giao cho Bộ Tài chính nhiệm vụ xây dựng chỉ thị chuyên đề của Thủ tướng Chính phủ để tạo điều kiện cho hoạt động TMĐT tiếp tục đem lại nhiều lợi ích về kinh tế và xã hội, trở thành mô hình định hướng tương lai của hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Nghị định số 91/2022/NĐ-CP nêu rõ, các tổ chức là chủ sở hữu Sàn TMĐT có trách nhiệm cung cấp thông tin là các thương nhân, tổ chức thiết lập website TMĐT để cung cấp môi trường cho thương nhân, tổ chức, cá nhân không phải chủ sở hữu website tiến hành một phần hoặc toàn bộ hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ theo quy định tại Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 và Nghị định số 85/2021/NĐ-CP ngày 25/9/2021 của Chính phủ về TMĐT.

Theo đó, các tổ chức là chủ sở hữu Sàn giao dịch TMĐT có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác, đúng hạn các thông tin chung của thương nhân, tổ chức, cá nhân kinh doanh trên Sàn TMĐT bao gồm: tên người bán hàng, mã số thuế hoặc số định danh cá nhân hoặc chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu, địa chỉ, số điện thoại liên lạc.

Riêng đối với Sàn giao dịch TMĐT có chức năng đặt hàng trực tuyến thì ngoài các thông tin chung nêu trên còn phải cung cấp thông tin về doanh thu bán hàng thông qua chức năng đặt hàng trực tuyến của Sàn TMĐT. Trường hợp Sàn giao dịch TMĐT không lưu giữ đầy đủ các thông tin chung nêu trên thì vẫn phải thực hiện việc cung cấp các thông tin đầy đủ, chính xác, đúng hạn theo đúng thực tế thông tin lưu giữ tại Sàn giao dịch TMĐT.

Đối với các kỳ cung cấp thông tin tiếp theo Sàn giao dịch TMĐT có trách nhiệm yêu cầu thương nhân, tổ chức, cá nhân bổ sung để Sàn giao dịch TMĐT cập nhật thông tin chung theo đúng quy định tại Nghị định số 52/2013/NĐ-CP và Nghị định số 85/2021/NĐ-CP để cung cấp cho cơ quan thuế theo quy định.

Trường hợp tổ chức là chủ sở hữu Sàn TMĐT không cung cấp thông tin theo quy định thì cơ quan thuế xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP.

Về thời gian cung cấp thông tin, Khoản 7, Điều 1 Nghị định số 91/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ kỳ cung cấp thông tin của quý IV/2022, thời hạn chậm nhất vào ngày 31/01/2023. Đối với các kỳ cung cấp thông tin của các quý tiếp theo thì thời hạn chậm nhất vào ngày cuối cùng của tháng đầu quý sau. Trường hợp ngày cuối cùng trùng với ngày nghỉ, lễ theo quy định thì ngày cuối cùng của thời hạn cung cấp thông tin là ngày làm việc liền kề sau ngày nghỉ, lễ đó.

Các tổ chức là chủ sở hữu Sàn TMĐT thực hiện việc cung cấp thông tin bằng phương thức điện tử, qua Cổng TTĐT Tổng cục Thuế (thuedientu.gdt.gov.vn, truy cập vào “Cổng dữ liệu thông tin TMĐT”) theo định dạng dữ liệu do Tổng cục Thuế quy định tại Phụ lục Quy định về thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ tiếp nhận thông tin từ tổ chức là chủ sở hữu Sàn TMĐT.

Với quy định này, các tổ chức là chủ sở hữu Sàn giao dịch TMĐT chỉ cần cung cấp thông tin qua Cổng TTĐT Tổng cục Thuế theo mẫu biểu quy định, Tổng cục Thuế sẽ chia sẻ dữ liệu trên toàn quốc để các Cục Thuế không cần yêu cầu Sàn phải cung cấp thông tin theo cách thức thủ công như trước đây.

Tại Hội nghị, các Sàn giao dịch TMĐT đã được nghe đại diện Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa và hộ kinh doanh, cá nhân đã phổ biến những quy định mới về trách nhiệm của tổ chức là chủ sở hữu Sàn giao dịch TMĐT phối hợp cung cấp thông tin cho cơ quan thuế... 

Cũng tại hội nghị, đại diện Cục Công nghệ Thông tin chia sẻ về cách thức đăng ký, kê khai, cung cấp thông tin trên Cổng dữ liệu thông tin TMĐT của Tổng cục Thuế, đồng thời được hướng dẫn cụ thể về Quy trình cung cấp thông tin; Quy định về định dang dữ liệu; Hướng dẫn sử dụng ứng dụng dành cho người nộp thuế...

Đại diện Cục Công nghệ Thông tin khẳng định, bằng các giải pháp công nghệ thông tin, Cổng TTĐT để tiếp nhận dữ liệu của các Sàn giao dịch TMĐT sẽ là kênh tiếp nhận tổ chức tập trung một đầu mối dữ liệu toàn ngành để các Cục Thuế, Chi cục Thuế và các bộ phận chức năng thực hiện các nghiệp vụ quản lý thuế theo quy định.

Các đơn vị chức năng của Tổng cục Thuế đã ghi nhận những trao đổi của  đại diện Hiệp hội TMĐT Việt Nam, đại diện các doanh nghiệp là chủ sở hữu các Sàn TMĐT trên toàn quốc; đồng thời giải đáp vướng mắc và có những giải pháp hỗ trợ Sàn giao dịch TMĐT thực hiện các quy định mới.