Hỗ trợ tài chính với dự án ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường

PV.

Các dự án thực hiện hoạt động sản xuất ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường được nhà nước bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế sẽ được hỗ trợ bằng 10% giá trị thiết bị của Dự án. Đó là đề xuất của Bộ Tài chính tại Dự thảo Thông tư hướng dẫn trình tự, thủ tục hỗ trợ vốn đầu tư thiết bị triển khai ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Mức vốn hỗ trợ bằng 10% giá trị thiết bị của Dự án

Dự thảo nêu rõ phạm vi điều chỉnh là các dự án thực hiện hoạt động sản xuất ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường được nhà nước bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế hoặc Bằng độc quyền giải pháp hữu ích.

Theo đó, các Dự án đáp ứng các điều kiện trên sẽ được hỗ trợ vốn sau đầu tư 1 lần, không tính lãi suất, không phải hoàn trả nếu đáp ứng các điều kiện sau:

Một là, các Dự án đã được lập, thẩm định, phê duyệt hoặc cấp Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư (GCNĐKĐT) theo quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường.

Hai là, các trường hợp phải cấp GCNĐKĐT theo đúng quy định của pháp luật; đã hoàn thành, nghiệm thu, quyết toán; đã kết thúc thời gian chạy thử và đủ điều kiện vận hành bình thường.

Đồng thời, Dự thảo cũng nêu rõ, cơ quan hỗ trợ vốn là Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam (Quỹ BVMTVN), trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Về hồ sơ đề nghị hỗ trợ vốn

Dự thảo nêu rõ, sau khi kết thúc chạy thử, chủ đầu tư gửi Quỹ BVMTVN hồ sơ đề nghị hỗ trợ vốn, gồm: Văn bản đề nghị hỗ trợ vốn; báo cáo quyết toán dự án hoàn thành đã được lập, phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật, trong đó xác định danh mục, số lượng, chủng loại, tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật, giá trị của thiết bị; hồ sơ về kết quả chạy thử, xác nhận của cấp có thẩm quyền về sự phù hợp của Dự án với Bằng độc quyền sáng chế hoặc Bằng độc quyền giải pháp hữu ích được cấp và Dự án đủ điều kiện vận hành bình thường.

Dự thảo hướng dẫn, nếu trong thời hạn 03 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hỗ trợ vốn theo quy định; Quỹ BVMTVN thực hiện hỗ trợ vốn cho Dự án.

Đối với trường hợp từ chối hỗ trợ vốn, Quỹ BVMTVN thông báo bằng văn bản tới Chủ đầu tư (đồng thời gửi Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường) về lý do và số vốn từ chối hỗ trợ.

Dự thảo Thông tư này đang được Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.