Hỗ trợ tối đa cho các nghiên cứu sản xuất vắc xin Covid-19

Việt Dũng

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế quy định cụ thể tiêu chuẩn, quy trình, định mức hỗ trợ cho việc nghiên cứu, sản xuất vắc xin và kinh phí đầu tư nâng cấp quy mô sản xuất vắc xin Covid-19 trong nước từ các nguồn kinh phí hợp pháp; bảo đảm rõ ràng, công bằng, bình đẳng đối với tất cả các đơn vị tham gia nghiên cứu.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và Công ty VABIOTECH cuối tháng 6/2021.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và Công ty VABIOTECH cuối tháng 6/2021.

Đó là một trong những nội dung quan trọng tại Thông báo số 200/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về nghiên cứu, sản xuất vắc xin phòng Covid-19 trong nước và trực tuyến với Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ tại TP. Hồ Chí Minh vừa được Văn phòng Chính phủ phát đi ngày 26/7.

Theo Văn phòng Chính phủ, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến nhanh, phức tạp và khó lường tại nhiều tỉnh, thành phố, nhất là tại một số tỉnh phía Nam, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo biện pháp quan trọng hàng đầu là cần có đủ, nhanh nhất vắc xin phòng bệnh, và để chủ động về vắc xin thì cần phải sản xuất được vắc xin trong nước.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan liên quan phải luôn lưu ý đối với việc nghiên cứu, sản xuất vắc xin trong nước, cần phải dành sự quan tâm đặc biệt để nhanh nhất, sớm nhất có thể sản xuất được vắc xin trong nước; trình tự, thủ tục hành chính có thể rút gọn tối đa, nhưng phải đặt tính mạng, sức khỏe của người dân lên trên hết, trước hết và phải bảo đảm các nguyên tắc, quy định về pháp lý, khoa học và thực tiễn.

Bộ Y tế phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ có liên quan hoàn thiện báo cáo của Chính phủ báo cáo Quốc hội đưa nội dung về nghiên cứu, sản xuất vắc xin vào Nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội tại kỳ họp lần thứ nhất Quốc hội khóa XV.

Bộ Y tế khẩn trương sửa đổi, bổ sung thông tư theo trình tự rút gọn để hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình sản xuất, nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng, đăng ký, lưu hành vắc xin trong trường hợp cấp bách, trên cơ sở cụ thể hóa quy định của luật pháp, tham khảo quy trình của các nước như: Trung Quốc, Anh, Nga, Mỹ, Cuba, Ấn Độ,… đã thực hiện việc cấp phép vắc xin phòng Covid-19 trong tình hình hiện nay; phù hợp với luật pháp điều kiện của Việt Nam.

Khẩn trương thành lập tổ công tác do một đồng chí lãnh đạo bộ phụ trách, dành ưu tiên đặc biệt cho việc lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, sản xuất vắc xin trong nước, hỗ trợ đối với từng loại vắc xin; mời các chuyên gia trong nước, chuyên gia của Tổ chức Y tế thế giới hỗ trợ trực tiếp các đơn vị tham gia nghiên cứu trong việc thu thập, phân tích dữ liệu, báo cáo kết quả nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng các loại vắc xin, nhất là đối với vắc xin đang được thử nghiệm lâm sàng như Nanocovax, COVIVAC. Hướng dẫn nhà sản xuất xây dựng hồ sơ đăng ký cấp phép theo quy trình rút gọn vắc xin Covid-19 sản xuất trong nước để trình các hội đồng chuyên môn xem xét theo quy định trong thời gian sớm nhất.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế phối hợp với các tổ chức quốc tế có liên quan tiếp tục chỉ đạo, thúc đẩy tiến độ nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 và sớm có kế hoạch gối đầu nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 của các vắc xin đang được nghiên cứu, sản xuất ở trong nước.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế quy định cụ thể tiêu chuẩn, quy trình, định mức hỗ trợ cho việc nghiên cứu, sản xuất vắc xin và kinh phí đầu tư nâng cấp quy mô sản xuất vắc xin Covid-19 trong nước từ các nguồn kinh phí hợp pháp; bảo đảm rõ ràng, công bằng, bình đẳng đối với tất cả các đơn vị tham gia nghiên cứu, cắt giảm tối đa thủ tục có tính hành chính.

Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Tài chính xem xét kinh phí nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 nhằm bảo đảm tính khả thi của việc nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng vắc xin COVIVAC; đồng thời, khẩn trương xây dựng quy trình, điều kiện, tiêu chuẩn cho việc chuyển giao công nghệ và quy trình, hồ sơ nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng đối với các dự án chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin...

Đối với các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao, bám sát các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Phó Thủ tướng, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia thực hiện có hiệu quả việc nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và sản xuất vắc xin trong nước; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Kiên quyết không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong việc nghiên cứu, phát triển vắc xin để Việt Nam có được vắc xin sản xuất trong nước nhanh nhất, sớm nhất...