Hải Phòng:

Hỗ trợ xây dựng mô hình sản xuất lúa hàng hóa theo quy trình VietGap

PV.

(Taichinh) - 2 tỷ đồng là số tiền mà TP. Hải Phòng sẽ hỗ trợ 2 tỷ đồng để xây dựng 7 mô hình sản xuất lúa hàng hóa theo quy trình VietGap có liên kết tiêu thụ sản phẩm trong vụ lúa xuân năm nay.

TP. Hải Phòng sẽ hỗ trợ 2 tỷ đồng để xây dựng 7 mô hình sản xuất lúa hàng hóa theo quy trình VietGap.
TP. Hải Phòng sẽ hỗ trợ 2 tỷ đồng để xây dựng 7 mô hình sản xuất lúa hàng hóa theo quy trình VietGap.

Được biết, mô hình sản xuất lúa hàng hóa theo quy trình VietGAP, liên kết tiêu thụ sản phẩm áp dụng cơ giới hóa đồng bộ đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người sản xuất, bước đầu hình thành mối liên kết trong chuỗi sản xuất tiêu thụ sản phẩm lúa và hướng tới một nền sản xuất nông nghiệp hàng hóa tạo sản phảm an toàn cho người tiêu dùng, nâng cao thu nhập cho người sản xuất.

Do vậy, trong vụ lúa xuân năm nay, TP. Hải Phòng sẽ hỗ trợ 2 tỷ đồng để xây dựng 7 mô hình sản xuất lúa hàng hóa theo quy trình VietGap có liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Được biết, các xã tham gia mô hình được thành phố hỗ trợ các giống lúa mới, cho năng suất cao, chất lượng gạo ngon như Thái Xuyên 111, Đông A-1, VT-404, Thiên ưu 8, DQ11 và VS1 ĐS1, HYT 100; RVT và hỗ trợ một phần vật tư nông nghiệp.

Năng suất ước đạt 73,2 tạ/ha. Sau khi trừ các chi phí: công lao động, phân bón, các mô hình thu lãi gần 32 triệu đồng/ha (tăng 32% với cấy truyền thống).

So với thâm canh lúa truyền thống sản xuất lúa áp dụng theo quy trình VietGAP ứng dụng cơ giới hóa giảm công lao động, giảm chi phí sản xuất (nếu như với cấy truyền thống công cấy lúa và nhổ mạ là 200.000đ/công thì việc áp dụng cơ giới hóa đồng bộ là 100.000đ/công giảm 50%) và rút ngắn thời gian thu hoạch, tăng năng suất, tăng hiệu quả kinh tế.

Ngoài ra, trong vụ lúa xuân này, TP. Hải Phòng cũng hỗ trợ cho nông dân tại các mô hình xây dựng kho lạnh bảo quản giống lúa, phân bón, vật tư chậm trả.