Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. Hồ Chí Minh:

Hoàn thành xuất cấp hơn 170 tấn gạo hỗ trợ người dân tỉnh Đắk Nông

Nguyễn Huyền

Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực TP. Hồ Chí Minh vừa hoàn thành xuất cấp, vận chuyển, bàn giao hơn 170 tấn gạo hỗ trợ cứu đói người dân tỉnh Đắk Nông trong thời gian giáp hạt năm 2024.

Đến ngày 18/6/2024, Cục DTNN khu vực TP. Hồ Chí Minh đã hoàn thành trước thời hạn việc xuất cấp hơn 170 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ cứu đói người dân tỉnh Đắk Nông.
Đến ngày 18/6/2024, Cục DTNN khu vực TP. Hồ Chí Minh đã hoàn thành trước thời hạn việc xuất cấp hơn 170 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ cứu đói người dân tỉnh Đắk Nông.

Nhận thức được tầm quan trọng của nhiệm vụ hỗ trợ cứu đói cho người dân trong thời gian giáp hạt là nhiệm vụ mang tính nhân văn, thiết thực, Cục DTNN khu vực TP. Hồ Chí Minh luôn quán triệt vai trò, trách nhiệm của Cục và những khó khăn, thách thức trong việc trao gạo đến tay người dân tới từng cán bộ công chức trong đơn vị.

Ngay sau khi có Quyết định xuất cấp của Tổng cục DTNN, đơn vị đã khẩn trương phối hợp với UBND tỉnh Đắk Nông và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tỉnh để có kế hoạch xuất cấp và giao nhận gạo dự trữ quốc gia tới các đối tượng thụ hưởng.

Đồng thời, Cục thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giao nhận theo quy định; thực hiện lấy mẫu, kiểm tra chất lượng gạo trước khi xuất kho; chuẩn bị trang thiết bị, nhân lực.

Bên cạnh đó, Lãnh đạo Cục DTNN khu vực TP. Hồ Chí Minh đã khẩn trương chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ, lập phương án xuất gạo, xây dựng dự toán chi phí xuất tối đa, lựa chọn các nhà thầu vận chuyển, bốc xếp để đảm bảo đúng thời gian và tiến độ giao nhận.

Trong quá trình xuất gạo dự trữ quốc gia, từ khâu xuất kho, phối hợp với đơn vị vận chuyển, với các địa phương đều được đơn vị chủ động và phối hợp nhịp nhàng.

Đồng thời, cử cán bộ thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc xuất kho; áp tải, giao nhận gạo cho các địa phương, đảm bảo đủ số lượng, tiêu chuẩn chất lượng, kịp thời phân bổ tới tay người dân.

Với sự nỗ lực vượt khó của cán bộ, công chức, đến ngày 18/6/2024, Cục DTNN khu vực TP. Hồ Chí Minh đã hoàn thành trước thời hạn việc xuất cấp hơn 170 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ cứu đói người dân tỉnh Đắk Nông trong thời gian giáp hạt năm 2024, đảm bảo đủ số lượng, chất lượng.