Hoàn thiện quy hoạch Cảng biển Sóc Trăng

Theo Hoàng Lan/Báo Sóc Trăng

Tổng diện tích nghiên cứu lập quy hoạch là 130.035ha, trong đó diện tích nghiên cứu quy hoạch vùng đất cảng biển Cảng biển Trần Đề là 27.135ha; diện tích nghiên cứu quy hoạch vùng nước cảng biển là 102.900ha.

Việc đầu tư xây dựng Cảng Trần Đề sẽ thúc đẩy phát triển các dịch vụ, logistics, hạ tầng...Ảnh: CT
Việc đầu tư xây dựng Cảng Trần Đề sẽ thúc đẩy phát triển các dịch vụ, logistics, hạ tầng...Ảnh: CT

Tại buổi làm việc với đơn vị tư vấn lập Quy hoạch vùng đất, vùng nước Cảng biển Trần Đề vào chiều ngày 22/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Lâm Hoàng Nghiệp chỉ đạo các sở, ngành tích cực phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện quy hoạch Cảng biển Sóc Trăng.

Theo Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống Cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1579/QĐ-TTg ngày 22/9/2021, Cảng biển Sóc Trăng là cảng biển loại III thuộc Nhóm cảng biển số 5, quy hoạch tiềm năng thành cảng biển đặc biệt khi hình thành cảng cửa ngõ vùng đồng bằng sông Cửu Long tại huyệnTrần Đề, tỉnh Sóc Trăng.

Hoàn thiện quy hoạch Cảng biển Sóc Trăng - Ảnh 1

Quy hoạch Cảng biển Sóc Trăng gồm 3 khu bến: Đại Ngãi (phạm vi vùng đất và vùng nước bên trái luồng Trần Đề thuộc huyện Long Phú); Kế Sách (vùng đất và vùng nước bên trái luồng Định An - Cần Thơ, thuộc huyện Kế Sách) và bến Trần Đề (vùng đất và vùng nước cửa sông và ngoài khơi cửa biển Trần Đề).

Theo đề xuất của đơn vị tư vấn, tổng diện tích nghiên cứu lập quy hoạch là 130.035ha, trong đó diện tích nghiên cứu quy hoạch vùng đất cảng biển là 27.135ha; diện tích nghiên cứu quy hoạch vùng nước cảng biển là 102.900ha.

Đơn vị tư vấn đã thực hiện nghiên cứu trên tổng diện tích 4.550ha khu bến cảng ngoài khơi và khu hậu phương Bến cảng Trần Đề. Qua đó, đơn vị tư vấn đề xuất quy hoạch chi tiết Cảng biển Sóc Trăng gồm 3 bến.

Đối với các khu bến Đại Ngãi, Kế Sách thực hiện lập quy hoạch chi tiết vùng đất, vùng nước các bến như đã nêu. Đối với khu bến Trần Đề ngoài khơi cần phân tích đánh giá cụ thể lựa chọn vị trí hậu phương cảng nhằm đảm bảo tính kinh tế - kỹ thuật, hài hòa giữa lợi ích Nhà nước - doanh nghiệp, phù hợp với các quy hoạch khác liên quan. Nghiên cứu xây dựng cơ chế đặc thù để khuyến khích đầu tư, ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật và hỗ trợ địa phương… Đồng thời kiến nghị UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan hỗ trợ, phối hợp để đơn vị tư vấn sớm triển khai thực hiện quy hoạch.

Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các sở, ngành tỉnh, đơn vị tư vấn, ông Lâm Hoàng Nghiệp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng ghi nhận và hoan nghênh tinh thần, trách nhiệm của đơn vị tư vấn; qua đó yêu cầu các sở, ngành tích cực phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện quy hoạch Cảng biển Sóc Trăng. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành xây dựng kế hoạch cụ thể để lập quy hoạch cảng biển trong thời gian sớm nhất…