Hoạt động của hợp tác xã ngày càng thực chất

Theo daibieunhandan.vn

Theo Cục Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, năm 2016, mặc dù số lượng hợp tác xã (HTX) không tăng song chất lượng được nâng lên, hoạt động của các HTX ngày càng đi vào thực chất. Số HTX tham gia liên kết và tiêu thụ sản phẩm cũng tăng mạnh.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Đến hết năm 2016, cả nước có 19 liên hiệp HTX nông nghiệp, tăng 1 liên hiệp so năm 2015; có 10.756 HTX nông nghiệp, nhiều nhất là ở vùng đồng bằng sông Hồng (chiếm 31%), Bắc Trung Bộ (21,1%), Đông Bắc Bộ (16,9%) và đồng bằng sông Cửu Long (11,7%). Số lượng HTX nông nghiệp thành lập mới năm 2016 đạt 1.100 nhưng số HTX giải thể, sáp nhập là 1.285 HTX nên số lượng HTX không tăng.

Chất lượng hoạt động của các HTX bắt đầu chuyển biến mạnh từ năm 2015 và đặc biệt là năm 2016 nên đã nâng số HTX hoạt động có hiệu quả từ khoảng 10% năm 2014 lên trên 30% năm 2016. Doanh thu bình quân đạt 1,1 tỷ đồng/HTX; lợi nhuận bình quân khoảng 200 triệu/HTX; thu nhập bình quân của thành viên và người lao động khoảng 1,5 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Bộ NN và PTNT Nguyễn Xuân Cường, một trong những bất cập của ngành nông nghiệp hiện nay là chưa hình thành được nền sản xuất lớn. Cụ thể đến nay, có khoảng 13,8 triệu hộ nông dân với 78 triệu mảnh ruộng vẫn chưa tổ chức được dưới dạng tổ hợp tác, HTX, doanh nghiệp; yếu tố khoa học kỹ thuật (từ sản xuất, chế biến đến thương mại) còn ở cấp thấp.

Cũng vì thế, giá nông sản thấp, chuỗi giá trị ngắn, thị trường bấp bênh. Về mặt quản lý, từ Bộ đến các địa phương còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng chuyển đổi theo nhu cầu của ngành nông nghiệp.