Hội nghị cán bộ công chức, viên chức Ủy ban Chứng khoán Nhà nước năm 2013

Theo ssc.gov.vn

(Tài chính) Ngày 11/12/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2013. Tham dự Hội nghị có ông Vũ Bằng Chủ tịch UBCKNN, các thành viên ban lãnh đạo UBCKNN cùng toàn thể các cán bộ công chức, viên chức.

Chủ tịch UBCKNN trao Bằng khen Thủ tướng Chính Phủ và Cơ thi đua Chính phú cho các tập thể và cá nhân. Nguồn: ssc.gov.vn
Chủ tịch UBCKNN trao Bằng khen Thủ tướng Chính Phủ và Cơ thi đua Chính phú cho các tập thể và cá nhân. Nguồn: ssc.gov.vn

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBCKNN Nguyễn Thị Liên Hoa trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của cơ quan năm 2013, phương hướng năm 2014. Theo báo cáo, năm 2013, mặc dù tình hình kinh tế trong nước được cải thiện hơn, kinh tế vĩ mô đã từng bước ổn định nhưng thị trường chứng khoán (TTCK) vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, phức tạp. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính, tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức UBCKNN đã tích cực trong chỉ đạo điều hành, đề xuất chính sách, đề ra những biện pháp kịp thời để quản lý thị trường một cách minh bạch và theo đúng luật pháp.

Bên cạnh việc hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ công tác trọng tâm, công tác nội ngành, công tác đảng, đoàn thể cũng nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban Cán sự, lãnh đạo Ủy ban nên đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Mục tiêu nhiệm vụ năm 2014 đề ra: đảm bảo duy trì sự ổn định và bền vững của thị trưởng chứng khoán; tiếp tục triển khai hiệu quả công tác phát triển và tài cấu trúc thị trường chứng khoán; xây dựng cơ chế, chính sách và giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và thị trường chứng khoán; tăng cường hội nhập quốc tế và đảm bảo triển khai, thực thi hiệu quả các cam kết quốc tế đã tham gia. Để thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ đề ra, UBCKNN chú trọng xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý, cơ chế, chính sách; tiếp tục tích cực triển khai tái cấu trúc thị trường chứng khoán; tiếp tục tăng cường công tác quản lý, giám sát thị trường…

Hội nghị cũng lắng nghe Báo cáo tình hình thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan UBCKNN, Báo cáo công tác của Ban Thanh tra nhân Dân và báo cáo tham luận của các đơn vị thuộc Ủy ban. Ban Lãnh đạo Ủy ban đã thể hiện sự quan tâm đến đời sống của cán bộ công chức, ghi nhận và giải đáp những đề xuất và kiến nghị của các đơn vị liên quan đến quyền và lợi ích của cán bộ công chức như vấn đề tuyển dụng nhân sự, bố trí, sắp xếp vị trí công tác, vấn đề đào tạo, điều kiện và môi trường làm việc hiệu quả hơn trong công tác…

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBCKNN Vũ Bằng đánh giá những thành tựu đạt được cũng như những mặt chưa hoàn thiện trong năm 2013 và có những chỉ đạo về thực hiện nhiệm vụ trong năm 2014.

Nhân dịp này, Hội đồng thi đua khen thưởng UBCKNN công bố và trao bằng khen Thủ tưởng Chính phủ, Cờ thi đua của Chính phủ cho hai tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắt trong công tác, đóng góp không nhỏ vào thành công của toàn Ngành. Đồng thời, Hội nghị phát động phong trào thi đua năm 2014 và các đơn vị cùng nhau ký giao ước thi đua để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ công tác năm 2014.