Hội nghị kết nối ngân hàng – doanh nghiệp vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ


Hưởng ứng 15 năm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 – 13/10/2019), ngày 11/10/2019, tại Quảng Ninh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Hội nghị kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ
Hội nghị kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

Hội nghị cũng là dịp để phổ biến cơ chế, chính sách của Nhà nước hỗ trợ các doanh nghiệp, các chương trình, chính sách tín dụng, các hoạt động hỗ trợ phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ và xuất khẩu các sản phẩm chủ lực của vùng.

Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước cho biết, dư nợ tín dụng nền kinh tế cuối năm 2018 tăng gần 14%, đến 04/10/2019 tín dụng toàn nền kinh tế đạt hơn 7,85 triệu tỷ đồng, tăng 8,95% so với cuối năm 2018.

Riêng vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, với mạng lưới các chi nhánh, phòng giao dịch của trên 80 tổ chức tín dụng và gần 320 quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Nhờ đó đã huy động vốn để đáp ứng nhu cầu phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của vùng luôn tăng trưởng với số dư huy động bình quân gấp hơn 1,5 lần dư nợ tín dụng; đến cuối tháng 9/2019, dư nợ tín dụng đạt 2,5 triệu tỷ đồng, tăng 8,98% so với 31/12/2018 và chiếm khoảng 33,1% tổng dư nợ cho vay nền kinh tế.

Trong đó, dư nợ đối với ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 4%; dư nợ đối với ngành công nghiệp và xây dựng đạt chiếm 35%; dư nợ đối với ngành thương mại và dịch vụ chiếm 61%. Dư nợ đối với doanh nghiệm nhỏ và vừa đạt 443 nghìn tỷ đồng tăng 12,44% so với cuối năm 2018.

Ngành Ngân hàng sẽ tiếp tục  điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát
Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát

Tại Hội nghị Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: Ngành Ngân hàng sẽ tiếp tục  điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, góp phần tạo lập môi trường kinh doanh ổn định cho doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, rà soát, đề xuất hoàn thiện thể chế chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức tín dụng cung ứng đầy đủ, đa dạng các sản phẩm dịch vụ tài chính, nhất là sản phẩm dịch vụ ngân hàng phi tín dụng và các sản phẩm dịch vụ hiện đại dựa trên ứng dụng công nghệ số để phục vụ tốt hơn nữa nhu cầu tài chính của doanh nghiệp.

Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý về cấp tín dụng của các Tổ chức tín dụng để tăng cường khả năng cung ứng vốn phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh và tiêu dùng chính đáng của người dân, doanh nghiệp.

Tiếp tục triển khai quyết liệt các nhiệm vụ và giải pháp tại Kế hoạch hành động của ngành ngân hàng góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận vốn tín dụng; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục rà soát và đề xuất cắt giảm điều kiện kinh doanh, tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của hệ thống các tổ chức tín dụng.