Hội nghị triển khai Nghị định của Chính phủ về thu tiền thuê đất và sử dụng đất

Theo mof.gov.vn

(Tài chính) Ngày 25/6/2014, tại Hà Nội, Cục Quản lý Công sản và Viện Chiến lược & Chính sách Tài chính, Bộ Tài chính đã phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Nghị định 45/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất, Nghị định số 46/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ về Thu tiền thuê đất, thuê mặt nước và Thông tư số 76, 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính.

Cục trưởng Cục Quản lý Công sản Trần Đức Thắng báo cáo tại Hội nghị. Nguồn: mof.gov.vn
Cục trưởng Cục Quản lý Công sản Trần Đức Thắng báo cáo tại Hội nghị. Nguồn: mof.gov.vn

Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ gồm: Cục Quản lý Công sản; Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính, cùng đại diện các Sở Tài chính của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tại Hội nghị, Cục trưởng Cục Công sản Trần Đức Thắng đã trình bày những nội dung quan trọng trong chính sách tài chính về đất đai thời gian qua và một số vấn đề cơ bản về chính sách tài chính đất đai trong Luật Đất đai năm 2013. Cụ thể:

Chính sách tài chính về đất đai trong thời gian qua đã từng bước được thể chế hóa theo nguyên tắc thị trường, minh bạch, bình đẳng giữa các thành phần kinh tế. Thu ngân sách Nhà nước từ đất tăng trưởng qua các năm. Chính sách thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, xác định giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa, hệ thống chính sách thuế đối với đất đai đã góp phần khuyến khích sử dụng đất đai tiết kiệm, có hiệu quả, từng bước hạn chế đầu cơ, hạn chế sử dụng đất đai lãng phí, góp phần định hướng và khuyến khích thị trường bất động sản phát triển. Chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các nghĩa vụ tài chính về đất khác đã thể hiện sự ưu đãi và khuyến khích đầu tư của Nhà nước đối với các đối tượng sử dụng đất cần ưu đãi theo pháp luật về đầu tư và chủ trương xã hội hóa.

Các công cụ tài chính về quản lý đất đai như: Khung giá, bảng giá đất, thẩm định giá và đấu giá đất; tổ chức phát triển quỹ đất… dần được hoàn thiện đã giúp cho thị trường bất động sản phát triển và đồng bộ với các yếu tố khác của kinh tế thị trường. Thông qua cơ chế đấu giá quyền sử dụng đất đã từng bước hạn chế được tình trạng thiếu minh bạch trong việc giao đất và cho thuê đất.

Những điểm mới quan trọng về chính sách tài chính trong Luật đất đai năm 2013 nói chung cũng như chính sách thu tiền sử dụng đất; thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Nghị định 45/2014/NĐ-CP, Nghị định số 46/2014/NĐ-CP của Chính phủ đã được Cục trưởng Trần Đức Thắng thông tin một cách đầy đủ và cụ thể tới Hội nghị như: Hình thức sử dụng đất; Phương thức giao đất, cho thuê đất; Hình thức trả tiền thuê đất; Điều kiện giao đất, cho thuê đất; Giá đất tính thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất; Thời điểm tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và thu hồi đất; Các trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất…

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận, trao đổi, chia sẻ những vấn đề liên quan tới Nghị định 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất, Nghị định số 46/2014/NĐ-CP của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước và Thông tư số 76 và 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 45 và 46/2014/NĐ-CP của Chính phủ Các câu hỏi, vướng mắc của các đại biểu đã được Lãnh đạo Cục Quản lý Công sản giải đáp một cách thấu đáo.

Đây là những văn bản quy phạm pháp luật rất quan trọng, có tác động sâu rộng đến nền kinh tế, xã hội của đất nước, thu hút được sự quan tâm rộng rãi của nhân dân. Việc tổ chức tập huấn các Nghị định, Thông tư này sẽ góp phần quan trọng đưa các nội dung đổi mới của Luật Đất đai 2013 sớm đi vào cuộc sống, nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về đất đai, đảm bảo tính ổn định của pháp luật, bảo đảm quyền lợi cho người dân.