Hội thảo tham vấn kết quả nghiên cứu thứ cấp về ưu đãi thuế

PV.

Ngày 29/8/2016, Oxfam và Liên minh Minh bạch Ngân sách (BTAP) tổ chức Hội thảo tham vấn các cơ quan Nhà nước, các tổ chức quốc tế và các tổ chức xã hội nhằm thu thập ý kiến, tham luận để hoàn thiện nghiên cứu, góp phần điều chỉnh những chính sách ưu đãi thuế tại Việt Nam.

Toàn cảnh Hội thảo.
Toàn cảnh Hội thảo.

Tham dự hội thảo có ông Lê Quang Thuận, Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính (Bộ Tài chính), Bà Ngô Thị Thu Hà - Phó giám đốc Trung tâm hỗ trợ Giáo dục và Nâng năng lực cho phụ nữ - CEPEW, Bà Vũ Thị Quỳnh Hoa - Trưởng ban vận động chính sách và chiến dịch, Oxfam tại Việt Nam...và đại diện các cơ quan thông tấn báo chí.

Theo Oxfam và Liên minh Minh bạch Ngân sách (BTAP) đánh giá, ưu đãi thuế được áp dụng khá phổ biến ở các nước phát triển và đang phát triển nhằm khuyến khích, thu hút đầu tư. Việc áp dụng rộng rãi và mạnh mẽ chính sách thuế cùng với các chính sách khuyến khích đầu tư khác đã góp phần tạo nên những thành tựu phát triển kinh tế ở các nước công nghiệp mới.

Chính sách ưu đãi thuế được đánh giá hiệu quả trong một số trường hợp nhưng ở một giác độ khác thì những chính sách này cũng đặt ra nhiều vấn đề như làm giảm thu ngân sách, gây méo mó trong phân bổ nguồn lực trong nền kinh tế và làm phức tạp hệ thống chính sách thuế...

Giống như nhiều quốc gia khác trên thế giới, Việt Nam đã và đang áp dụng chính sách ưu đãi thuế cho các doanh nghiệp có hoạt động đầu tư. Oxfam cùng chuyên gia tư vấn đang thực hiện một bản nghiên cứu thứ cấp phân tích và đánh giá hiệu quả về chính sách ưu đãi thuế tại Việt Nam.

Tại Hội thảo, Ông Lê Quang Thuận, Viện Chiến lược và Chính sách tài chính (Bộ Tài chính) đã trình bày tham luận “Đánh giá chính sách ưu đãi thuế tại Việt Nam”. Qua tham luận này, Ông Lê Quang Thuận đã mang đến cho độc giả nhiều nội dung khảo sát, đánh giá quan trọng về cơ sở lý thuyết chính sách thuế ưu đãi, thực tiến chính sách ưu đãi thuế ở một số nước, tổng quan hệ thống thuế tại Việt Nam...

Tham luận đã đưa ra những kiến nghị hết sức quý báu đối với việc hoàn thiện chính sách ưu đãi thuế tại Việt Nam như: Cần rà soát và hoàn thiện tất cả các chính sách ưu đãi thuế nhằm tránh trùng lắp, lãng phí, tránh dàn trải, manh mún, áp dụng có trọng tâm, trọng điểm đối với một số lĩnh vực, địa bàn nhất định để tạo ra ngoại ứng tích cực, tác động lan tỏa đối với toàn bộ nền kinh tế; Các tiêu chí, điều kiện áp dụng ưu đãi cần đảm bảo đơn giản, minh bạch...