Hơn 140.000 hồ sơ được thực hiện qua Cơ chế một cửa quốc gia

Theo baohaiquan.vn

Theo thông tin cập nhật của Tổng cục Hải quan, đến cuối tháng 7, đã có 143.318 bộ hồ sơ được thực hiện qua Cổng thông tin Cơ chế một cửa quốc gia với sự tham gia của 7.000 doanh nghiệp hoạt động thường xuyên hoạt động trong các lĩnh vực này.

hoạt động XNK tại cảng Hải Phòng. Nguồn: baohaiquan.vn
hoạt động XNK tại cảng Hải Phòng. Nguồn: baohaiquan.vn

Được biết, để nâng cao chất lượng, số lượng thủ tục tham gia Cơ chế một cửa quốc gia, mới đây, Tổng cục Hải quan- Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN và Một cửa quốc gia, đề nghị nhiều bộ, ngành sớm triển khai nhiều thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động XNK trên Cổng thông tin Cơ chế một cửa quốc gia.

Trong đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có 5 thủ tục được đề nghị triển khai sớm gồm: Cấp giấy chứng nhận kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu có nguồn gốc thực vật; thủ tục kiểm dịch động vật nhập khẩu; thủ tục kiểm dịch sản phẩm động vật nhập khẩu; thủ tục kiểm dịch thủy sản xuất khẩu không làm thực phẩm; thủ tục kiểm dịch sản phẩm thủy sản xuất khẩu không làm thực phẩm.

Bộ Công Thương được đề nghị sớm triển khai 3 thủ tục đối với: Cấp giấy chứng nhận quy trình Kimberly đối với kim cương thô; thủ tục cấp phép XNK vật liệu nổ công nghiệp; thủ tục cấp phép XNK tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp.

Ngoài ra, Tổng cục Hải quan đề nghị các bộ: Tài nguyên và Môi trường; Y tế; Giao thông vận tải; Công an sớm thực hiện nhiều thủ tục.

Đáng chú ý, Bộ Công an là đơn vị mới tham gia sẽ thực hiện thủ tục ở địa bàn cửa khẩu hàng không (dự kiến thực hiện đầu tiên ở sân bay Nội Bài-PV).

Liên quan đến kết quả thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, hiện có tổng số 31 thủ tục hành chính của các bộ, ngành tham gia (chưa kể thủ tục trong lĩnh vực hải quan).

Trong đó, Bộ Công Thương có 4 thủ tục; Bộ Giao thông vận tải có 11 thủ tục; Bộ Khoa học và Công nghệ có 1 thủ tục; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có 9 thủ tục; Bộ Tài nguyên và Môi trường có 1 thủ tục; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có 1 thủ tục; Bộ Thông tin và Truyền thông có 1 thủ tục; Bộ Y tế có 3 thủ tục.