Hải quan thu hồi gần 1.000 tỷ đồng nợ thuế trong 7 tháng

Theo baohaiquan.vn

Với những nỗ lực trong công tác thu hồi, xử lý nợ của các cục Hải quan tỉnh, thành phố đã giúp cho toàn ngành Hải quan trong 7 tháng đầu năm 2018 đã thu hồi và xử lý 934 tỷ đồng.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Bắc Ninh. Nguồn: PV.
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Bắc Ninh. Nguồn: PV.
Được biết, số nợ chuyên thu của 7 tháng đầu năm 2018 là 5.177,85 tỷ đồng. Trong đó, nhóm nợ khó thu là 3.834,36 tỷ đồng; nhóm nợ chờ xóa, xét miễn, giảm, gia hạn là 116,49 tỷ đồng; nhóm nợ có khả năng thu là 1.227,01 tỷ đồng.

Như vậy, so với năm 2017 số nợ 7 tháng đầu năm đã giảm 135,9 tỷ đồng (tương đương giảm 2,56%) so với năm 2017. 

Tính riêng về số thu hồi nợ, trong 7 tháng đầu năm 2018 các Cục Hải quan tỉnh, thành phố đã rất tích cực trong công tác thu hồi/xử lý nợ. Tổng số nợ đã thu hồi và xử lý trong 7 tháng đầu năm 2018 là 934 tỷ đồng (trong đó, số thu hồi nợ phát sinh trước 1/1/2018 là 393 tỷ đồng, số thu hồi nợ phát sinh trong 7 tháng đầu năm 2018 là 541 tỷ đồng).

Để tăng cường công tác thu hồi nợ, trong năm 2018, Tổng cục Hải quan yêu cầu hải quan địa phương tập trung rà soát, nắm chắc tình hình nợ thuế của các chi cục trực thuộc tại địa bàn do Cục phụ trách, phân loại các nhóm nợ có khả năng thu; nợ khó thu; nợ chờ xử lý; mỗi nhóm nợ có đánh giá chi tiết từng khoản nợ theo từng tờ khai, từng DN nợ theo đúng hướng dẫn tại Quyết định số 1505/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2018 kèm theo hồ sơ chi tiết.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu tất cả các khoản nợ đối với 3 nhóm nợ nêu trên phải có hồ sơ chi tiết đầy đủ, phù hợp với số liệu nợ theo dõi trên hệ thống và số nợ thuế báo cáo về Tổng cục Hải quan. Trường hợp hồ sơ quản lý nợ thất lạc, không đầy đủ, không phù hợp so với số liệu nợ đang quản lý, các đơn vị chủ động tổ chức truy tìm, hoàn thiện, bổ sung hồ sơ và chịu trách nhiệm trước Tổng cục.