Hơn 29,1 triệu cổ phiếu PIC chuyển từ UPCOM lên niêm yết trên HNX

PV.

Ngày 9/1/2017, CTCP Đầu tư Điện lực 3 đã chính thức đưa hơn 29,1 triệu cổ phiếu PIC lên đăng ký giao dịch trên thị trường cổ phiếu niêm yết của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Lê khai trươn giao dịch cổ phiếu PIC ngày 9/1/2017. Nguồn: pc3invest.vn
Lê khai trươn giao dịch cổ phiếu PIC ngày 9/1/2017. Nguồn: pc3invest.vn

CTCP Đầu tư Điện lực 3 (PIC) được thành lập năm 2007, trực thuộc Công ty Điện lực 3 (nay là EVNCPC). Hiện nay, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) là công ty mẹ của PIC nắm giữ 74,07% vốn cổ phần.

Hoạt động chính của PIC là sản xuất và kinh doanh điện thương phẩm từ nhà máy thủy điện Đăk Pône (được chính thức đưa vào vận hành thương mại từ tháng 6/2010).

Bên cạnh đó, PIC còn đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện Đa Krông (dự kiến hoàn thành đưa vào vận hành từ tháng 4/2017).  

Hơn 29,1 triệu cổ phiếu PIC lên đăng ký giao dịch trên thị trường cổ phiếu niêm yết của HNX lần này có tổng giá trị đăng ký giao dịch hơn 291,4 tỷ đồng. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 11.800 đồng/cổ phiếu.

Cổ phiếu PIC được đăng ký giao dịch trên UPCOM từ ngày 5/8/2015 và sau 16 tháng tập dượt trên UPCoM, ban lãnh đạo công ty đã quyết định đưa cổ phiếu PIC lên niêm yết trên HNX, thể hiện quyết tâm của lãnh đạo công ty muốn nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh, thực hiện tốt nghĩa vụ công bố thông tin, tăng tính minh bạch của doanh nghiệp.

Kết quả kinh doanh năm 2014 – 2015 và 9 tháng năm 2016

                 Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

Năm 2014

Năm 2015

% tăng giảm

9 tháng 2016

Vốn CSH

288

317

10,09%

308,2

Doanh thu thuần

49,6

61,4

23,85%

31,5

Lợi nhuận sau thuế

15,6

25

60,16%

13,6

Tỷ lệ cổ tức (%)

5

7

-

-

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015 và BCTC quý III/2016)