Hơn 80,6 tỷ đồng hỗ trợ ăn trưa cho trẻ 3- 5 tuổi

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Tài chính) Đây là tổng số kinh phí bổ sung có mục tiêu cho 6 tỉnh Sơn La, Lai Châu, Yên Bái, Thái Bình, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế thực hiện hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em từ 3- 5 tuổi trong các tháng cuối năm 2012 và năm 2013.

 Hơn 80,6 tỷ đồng hỗ trợ ăn trưa cho trẻ 3- 5 tuổi
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Chính sách hỗ trợ của Bộ Tài chính căn cứ vào các chế độ quy định tại các Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010- 2015; hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non, trên cơ sở báo cáo của các địa phương…

Qua đó, thực hiện hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 3, 4 và 5 tuổi (từ tháng 9 đến tháng 12/2012), Bộ Tài chính bổ sung có mục tiêu năm 2013 từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương tỉnh Sơn La là trên 12,723 tỷ đồng; Lai Châu là 4,418 tỷ đồng; Yên Bái 5,023 tỷ đồng; Thái Bình là 652 triệu đồng.

Thực hiện hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 3, 4 và 5 tuổi trong năm 2013, Bộ Tài chính bổ sung có mục tiêu năm 2013 cho ngân sách địa phương tỉnh Sơn La là 25,151 tỷ đồng; Lai Châu là 10,708 tỷ đồng; Yên Bái là 9,082 tỷ đồng; Thái Bình là 1,547 tỷ đồng; Quảng Bình là 8,583 tỷ đồng và Thừa Thiên Huế là 2,767 tỷ đồng.

Bộ Tài chính đề nghị, các tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng làm thủ tục rút dự toán số tiền trên tại Kho bạc Nhà nước theo quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2013. Đồng thời, các tỉnh có trách nhiệm sử dụng, quản lý kinh phí hỗ trợ theo đúng các quy định hiện hành.