4 tháng, thu ngân sách nhà nước ước đạt 645,4 nghìn tỷ đồng

4 tháng, thu ngân sách nhà nước ước đạt 645,4 nghìn tỷ đồng

Bộ Tài chính cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) thực hiện trong tháng 4/2023 ước đạt 139,1 nghìn tỷ đồng, bằng 8,6% dự toán. Lũy kế 4 tháng năm 2023 thu NSNN ước đạt 645,4 nghìn tỷ đồng, bằng 39,8% dự toán, bằng 95% so cùng kỳ năm 2022.
Giải pháp nâng cao hiệu quả phân cấp quản lý ngân sách địa phương tại Thái Bình

Giải pháp nâng cao hiệu quả phân cấp quản lý ngân sách địa phương tại Thái Bình

Phân cấp quản lý nói chung, phân cấp quản lý ngân sách nói riêng là một chủ trương quan trọng của Nhà nước. Quá trình này được thực hiện không chỉ giữa trung ương với địa phương, mà còn được thực hiện giữa các cấp trong hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước địa phương. Tại Thái Bình, quá trình này đã được thực hiện và có nhiều kết quả tốt, tác động tích cực tới sự phát triển kinh tế- xã hội địa phương. Bài viết này tập trung đánh giá những bất cập còn tồn tại trong việc thực hiện phân cấp quản lý ngân sách địa phương tại tỉnh Thái Bình và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác này trong thời gian tới.
Địa phương đồng hành cùng ngành Tài chính triển khai nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2023

Địa phương đồng hành cùng ngành Tài chính triển khai nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2023

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác tài chính - ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2022, triển khai nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2023 được tổ chức chiều 19/12/2022, đại diện lãnh đạo các địa phương đều thể hiện quyết tâm cùng ngành Tài chính phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2023.
Chủ động ngân sách địa phương trong mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế tại khu vực làm bệnh viện dã chiến

Chủ động ngân sách địa phương trong mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế tại khu vực làm bệnh viện dã chiến

Cử tri tỉnh Cà Mau cho biết gặp khó khăn trong tự cân đối ngân sách với số tiền đã chi mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sửa chữa các khu vực để làm bệnh viện dã chiến. Do đó, cử tri tỉnh Cà Mau đề nghị Bộ Tài chính và cấp trên xem xét, hỗ trợ tỉnh phần kinh phí này.
Hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự

Hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang gửi đến trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV, Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chủ động sử dụng ngân sách địa phương để thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện.
Một số vấn đề về chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã

Một số vấn đề về chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã

Ngân sách cấp xã là cấp ngân sách cuối cùng trong hệ thống ngân sách nhà nước tại Việt Nam nhưng mang một đặc điểm khác biệt với các cấp ngân sách còn lại, đó là ngân sách cấp xã chỉ có duy nhất 01 đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước là UBND cấp xã. Thông tư số 70/2019/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 03/10/2019 về chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã hướng dẫn kế toán theo mô hình kế toán lồng ghép cả kế toán thu - chi ngân sách cấp xã (với vai trò một cấp ngân sách) và kế toán của UBND cấp xã (với vai trò đơn vị kế toán có sử dụng ngân sách nhà nước).