Hợp nhất Chi cục Thuế thành Chi cục Thuế khu vực trực thuộc Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế

Chiều ngày 21/6, tại thành phố Huế, Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài Chính về việc hợp nhất Chi cục Thuế thành Chi cục Thuế khu vực trực thuộc Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Sau khi sắp xếp, tổ chức bộ máy các Chi cục Thuế lần này từ 5 Chi cục Thuế còn 2 Chi cục Thuế khu vực, từ 25 Đội Thuế còn 16 Đội Thuế.
Sau khi sắp xếp, tổ chức bộ máy các Chi cục Thuế lần này từ 5 Chi cục Thuế còn 2 Chi cục Thuế khu vực, từ 25 Đội Thuế còn 16 Đội Thuế.

Theo đó, hợp nhất Chi cục Thuế huyện Phong Điền, Quảng Điền và thị xã Hương Trà thành Chi cục Thuế khu vực Hương Điền. Hợp nhất Chi cục Thuế thị xã Hương Thủy và huyện Phú Vang thành Chi cục Thuế khu vực Hương Phú.

Sau khi sắp xếp, tổ chức bộ máy các Chi cục Thuế lần này từ 5 Chi cục Thuế còn 2 Chi cục Thuế khu vực, từ 25 Đội Thuế còn 16 Đội Thuế.

Ông Hà Văn Khoa, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, việc thành lập các Chi cục Thuế khu vực là một trong những nhiệm vụ lớn, quan trọng đã được Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế tập trung triển khai từ tháng 4 năm 2018 đến nay, với mục tiêu là từng bước thực hiện tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối nâng cao hiệu lực hiệu quả của công tác quản lý thuế, đồng thời tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước

Ông Hà Văn Khoa nhấn mạnh, công tác triển khai trước, trong va sau sát nhập vẫn được triển khai theo tiến độ kế hoạch đề ra. Vì vậy, lãnh đạo cục, lãnh đạo các phòng và lãnh đạo các Chi cục Thuế phải ưu tiên tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để giúp các Chi cục Thuế trong thành phần sát nhập hoàn thành cao nhiệm vụ, công việc đã đề ra. Đồng thời công tác chỉ đạo điều hành dự toán thu năm 2019 vẫn triển khai với một quyết tâm cao, không vì việc sát nhập mà không hoàn thành dự toán thu được giao.