Hợp tác về phát triển cơ sở hạ tầng trong APEC

H. Trang

Đó là một trong 04 chủ đề được các đại biểu tập trung thảo luận tại Hội nghị quan chức tài chính cao cấp APEC (SFOM) ngày 19/10/2017 và Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC diễn ra hôm nay (ngày 20/10/2017).

Phát triển cơ sở hạ tầng là một trong bốn chủ đề ưu tiên và được thảo luận tại Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC.
Phát triển cơ sở hạ tầng là một trong bốn chủ đề ưu tiên và được thảo luận tại Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC.

chính, đặc biệt là cơ chế chia sẻ rủi ro trong việc xây dựng các dự án CSHT thông qua hình thức đối tác công-tư (PPP), qua đó thúc đẩy việc phát triển các dự án PPP trong khu vực.

Đồng thời, các quan chức tài chính APEC cũng thảo luận với các đối tác quốc tế về những công cụ quản lý dự án hiệu quả và việc phối hợp đào tạo kỹ năng sử dụng các công cụ này cho các cán bộ quản lý dự án tại các nền kinh tế thành viên APEC.

Được biết, để triển khai thực hiện Kế hoạch APEC Nhiều năm về Phát triển và Đầu tư CSHT (MYPIDI) được Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC lần thứ 21 thông qua năm 2013, Indonesia và Úc đã đề xuất sáng kiến về việc xây dựng các Trung tâm PPP tại các nền kinh tế trong khu vực nhằm tạo đầu mối tập trung về thông tin, kiến thức và kinh nghiệm trong việc phát triển các dự án PPP, hỗ trợ cho các cơ quan quản lý xây dựng các dự án PPP khả thi về mặt tài chính, kết nối giữa nhu cầu đầu tư CSHT và khả năng đáp ứng của khu vực tư nhân.

Theo đó, Trung tâm PPP thử nghiệm đầu tiên trong khu vực đã được Indonesia thành lập vào năm 2013. Để hỗ trợ cho việc phát triển các trung tâm PPP trong khu vực, Indonesia cũng đề xuất thành lập Hội đồng Tư vấn PPP APEC nhằm cung cấp tư vấn cho các nền kinh tế thành viên trong việc thành lập trung tâm PPP cũng như thúc đẩy sáng kiến này trong các năm tiếp theo.

Trong năm 2014, Trung Quốc tiếp tục thúc đẩy chủ đề này với việc thành lập Trung tâm PPP trực thuộc Bộ Tài chính Trung Quốc. Trung Quốc cũng đề xuất một Lộ trình triển khai thành công các dự án PPP về cơ sở hạ tầng trong khu vực APEC, bao gồm các bước chuẩn bị và triển khai dự án PPP, từ việc tạo ra môi trường thuận lợi cho đầu tư, lên kế hoạch, lựa chọn dự án, chuẩn bị dự án cho đến việc ký hợp đồng giữa các bên, triển khai dự án, đánh giá rủi ro… nhằm đảm bảo thành công của dự án PPP.

Trong năm 2015, Philippines đã đưa chủ đề phát triển CSHT vào thành một trong bốn trụ cột của Kế hoạch hành động Cebu, tập trung vào các mục tiêu thu hút nguồn vốn đầu tư của khu vực tư nhân thông qua các dự án PPP, huy động nguồn tài trợ dài hạn dành cho cơ sở hạ tầng, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và khởi động các công cụ dài hạn hỗ trợ cho đầu tư dài hạn, và tăng cường CSHT toàn diện cho Phát triển đô thị và Kết nối khu vực.

Trong năm 2016, với vai trò là nước chủ trì, Peru cũng đã đưa chủ đề phát triển CSHT vào chương trình ưu tiên thảo luận. Tuy nhiên, vấn đề Peru tập trung vào là phát triển Cổng thông tin chia sẻ kiến thức PPP của khu vực và phối hợp với Trung tâm CSHT Toàn cầu (GIH) để xây dựng trang web Cổng thông tin Kiến thức PPP tập hợp thông tin về các dự án CSHT trong khu vực.

Tại Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC 2017 diễn ra vào tháng 02/2017 tại Nha Trang, Việt Nam vừa qua cũng đã thông qua kế hoạch hoạt động về đầu tư dài hạn cho CSHT với đề xuất định hướng hợp tác trong năm 2017.

Trong đó, đề xuất phối hợp với các đối tác quốc tế trong việc đúc kết và phổ biến các kinh nghiệm tốt nhất trong việc xây dựng ma trận chia sẻ rủi ro trong các dự án PPP và các công cụ để giảm thiểu rủi ro trong một số lĩnh vực cụ thể, phù hợp với các nền kinh tế thành viên APEC để các thành viên APEC có thể tham khảo trong quá trình triển khai thực hiện các dự án PPP cụ thể.

Đồng thời, triển khai các hoạt động đào tạo nâng cao năng lực sử dụng Source, một hệ thống công cụ trực tuyến về quản lý các dự án đầu tư, do của Tổ chức CSHT bền vững (SIF) phát triển nhằm hỗ trợ các nền kinh tế thành viên APEC trong xây dựng và quản lý dự án CSHT.

Được biết, kết quả thảo luận về hợp tác trong chủ đề cơ sở hạ tầng là một trong những nội dung báo cáo lên Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC diễn ra vào ngày mai (21/10/2017).