HoREA kiến nghị quận, huyện TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội được cấp sổ đỏ

PV.

Hiệp hội bất động sản TP. Hồ Chí Minh (HoREA) vừa có văn bản đề xuất giao quyền cho chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tại các quận, huyện của hai thành phố là TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội được cấp sổ đỏ và các giấy tờ khác.

Đề xuất cấp quận, huyện TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội được cấp sổ đỏ. Ảnh internet
Đề xuất cấp quận, huyện TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội được cấp sổ đỏ. Ảnh internet

Theo HoREA, trước khi Nghị định số 01/2017/NĐ-CP được ban hành thì khối lượng công việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đổ dồn về Sở Tài nguyên và Môi trường, dẫn đến quá tải.

Sau khi Nghị định số 01/2017/NĐ-CP có hiệu lực ngày 03/03/2017, tại khoản 23 điều 2 đã quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ điều kiện cụ thể tại địa phương để quy định việc cho phép Sở Tài nguyên Môi trường được ủy quyền cho Văn phòng Đăng ký đất đai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

HoREA cho biết quy định này trên thực tế sẽ chỉ di chuyển điểm ùn ứ hồ sơ cấp Giấy chứng nhận từ Sở Tài nguyên Môi trường sang Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố, vì vẫn chưa có cơ chế giao quyền cho các chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại các quận, huyện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, để giảm tải cho Văn phòng Đăng ký đất đai, và để giải quyết nhanh, kịp thời thủ tục hành chính cấp Giấy chứng nhận cho người dân.

Tuy nhiên, theo Nghị định số 01/2017/NĐ-CP thì Sở Tài nguyên Môi trường không được phép ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại các quận, huyện.

Do đó, Hiệp hội kiến nghị Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị định 01/2017/NĐ-CP, hoặc cho phép thí điểm thực hiện việc giao quyền cho chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại các quận, huyện của TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Trong văn bản kiến nghị của mình, HoREA cho rằng: '"TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội cần có cơ chế đặc thù riêng để giải quyết các thủ tục hành chính phù hợp với điều kiện của chính quyền đô thị. Do vậy, việc giao quyền cho chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại các quận, huyện tại hai thành phố lớn được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là hết sức cần thiết và cấp bách, giải quyết nhanh và kịp thời nhu cầu của người dân".

Trong khi chờ đợi sửa đổi, bổ sung Nghị định số 01/2017/NĐ-CP như đề xuất trên đây, HoREA kiến nghị Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh sớm ban hành Quyết định về "Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất" để triển khai thực hiện Nghị định số 01/2017/NĐ-CP.

Đồng thời, HoREA kiến nghị Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh sớm công bố bộ thủ tục hành chính về đất đai để áp dụng thống nhất trên địa bàn Thành phố.