HOSE thông báo về thời gian mở cửa và đóng cửa phiên giao dịch ngày 08/05/2023

PV. (t/h)

Để bảo đảm hệ thống hoạt động bình thường và thông suốt, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) thông báo không tiến hành điều chỉnh giờ hệ thống trong phiên giao dịch ngày 08/05/2023.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Thông báo của HOSE cho biết, do giờ hệ thống của máy chủ đồng bộ thời gian bị lệch so với thời gian chuẩn hơn 04 phút nên phiên giao dịch ngày 08/05/2023 được mở cửa và đóng cửa với thời gian tịnh tiến trễ hơn so với thời gian chuẩn.

Để bảo đảm hệ thống hoạt động thông suốt, HOSE đã không tiến hành điều chỉnh giờ hệ thống trong thời gian giao dịch. HOSE khẳng định, trong phiên giao dịch này, hệ thống giao dịch hoạt động bình thường.

Bên cạnh đó, đại diện HOSE cũng cho biết, hiện đơn vị này đã phối hợp với các bên liên quan hiệu chỉnh giờ hệ thống giao dịch theo thời gian chuẩn.