HOSE tiếp tục ngừng giao dịch để thử nghiệm toàn thị trường

PV.

Chiều ngày 23/01/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã phát đi thông điệp tới các thành viên thị trường và nhà đầu tư: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh tiếp tục ngừng giao dịch để thử nghiệm toàn thị trường trong ngày 24/01/2018.

Bên cạnh việc khẳng định “Thị trường giao dịch phái sinh tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vẫn tổ chức giao dịch bình thường”, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đã tiến hành kiểm tra và xử lý sự cố hệ thống giao dịch ngay trong suốt đêm 22/01/2018.

Cụ thể là đã cùng các chuyên gia của Sở Giao dịch Chứng khoán Thái Lan (đơn vị cung cấp hệ thống) phân tích, tìm nguyên nhân và khắc phục sự cố, nỗ lực để đưa Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh qauy trở lại hoạt động bình thường.

Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn và chính xác cho hệ thống giao dịch, ngày 24/01/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục tạm ngừng giao dịch, để kiểm tra thử với các công ty chứng khoán thành viên toàn thị trường trước khi chính thức mở cửa thị trường trở lại.

Theo báo cáo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, vào lúc 14h31 ngày 22/01/2018, hệ thống giao dịch của Sở gặp sự cố kỹ thuật, đồng thời với việc báo cáo Bộ Tài chính, UBCKNN, tạm ngừng giao dịch đợt khớp lệnh định kỳ giá đóng cửa, trong ngày 23/01/2018, Sở đã phát đi thông báo ngừng giao dịch để khắc phục sự cố.

Trước sự cố diễn ra tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch UBCKNN Trần Văn Dũng khuyến cáo: Nhà đầu tư cần tính toán cẩn trọng khi giao dịch các sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số VN30.

Theo ông Dũng, đây là sự cố kỹ thuật và là rủi ro trong hoạt động mà bất cứ thị trường nào cũng có thể gặp phải, “trong quá khứ, thị trường chứng khoán cũng đã từng có sự cố kỹ thuật và phải dừng giao dịch liên tục 3 ngày vào tháng 5/2008”, ông Dũng cho biết.