BHXH TP. Hà Nội:

Hướng dẫn bổ sung, chuyển đổi mã thẻ BHYT

PV.

Bảo hiểm Xã hội (BHXH) TP. Hà Nội vừa ban hành Công văn số 5313/BHXH-CST về việc bổ sung, chuyển đổi thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) đối với một số đối tượng theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo đó, từ ngày 01/12/2018, BHXH TP. Hà Nội phối hợp với các đơn vị quản lý đối tượng thực hiện rà soát, lập danh sách đổi thẻ BHYT và bổ sung một số đối tượng tham gia BHYT theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP, gồm:

Mã MD - Người được phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú thuộc hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người hàng tháng thấp hơn mức lương cơ sở.

Mã HK - Người thuộc hộ nghèo đa chiều không thuộc trường hợp được cấp thẻ mã đối tượng hộ nghèo.

Mã TH - Chức sắc, chức việc, nhà tu hành.

Mã TV - Thân nhân của công nhân, viên chức quốc phòng đang phục vụ trong Quân đội.

Mã TD - Thân nhân của công nhân Công an đang phục vụ trong Công an nhân dân.

Mã TU - Thân nhân người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu.

BHXH TP. Hà Nội cũng sẽ tiến hành đổi mã đối tượng và mức hưởng. Cụ thể: Đổi mã đối tượng và mức hưởng trên thẻ BHYT từ mã CK2 sang mã CC1 cho đối tượng là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

Đổi mã đối tượng và mức hưởng trên thẻ BHYT từ 2 sang 4 cho đối tượng người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc quy định tại Khoản 5 Điều 3 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP nhưng không phải là đối tượng cựu chiến binh quy định tại Khoản 4 Điều 3 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP;

Đổi mã đối tượng và mức hưởng trên thẻ BHYT từ mã CT4 sang mã CT2 cho đối tượng người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.

Theo BHXH TP. Hà Nội, trong thời gian thực hiện đổi thẻ BHYT cho các đối tượng trên sẽ xảy ra các trường hợp người tham gia chưa nhận được thẻ BHYT mới hoặc sử dụng thẻ BHYT cũ để đi khám, chữa bệnh dẫn đến mã đối tượng và mức hưởng trên dữ liệu cổng tiếp nhận của Hệ thống thông tin giám định BHYT không khớp với thông tin trên thẻ BHYT.

Khi tiếp nhận các trường hợp trên, BHXH Thành phố đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân thông báo tới các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc phạm vi quản lý thực hiện tra cứu thông tin về dữ liệu thẻ BHYT trên cổng tiếp nhận của Hệ thống thông tin giám định BHYT.

Trường hợp có thể hiện thẻ BHYT còn giá trị sử dụng thì chấp nhận giải quyết cho đối tượng có thẻ được hưởng đầy đủ quyền lợi theo mã đối tượng và mã quyền lợi mới.