Hướng dẫn, cập nhật quy định mới về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố

Mai Anh

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn, cập nhật và hướng dẫn triển khai các nội dung liên quan đến công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố sửa đổi, bổ sung tại 3 nghị định sau: Nghị định số 81/2019/NĐ-CP; Nghị định số 87/2019/NĐ-CP và Thông tư số 20/2019/TT-NHNN.

Tại hội nghị, đại diện Cục Phòng, chống rửa tiền (NHNN), Bộ Quốc phòng đã cập nhật những nội dung cơ bản cũng như thay đổi tại Nghị định số 81/2019/NĐ-CP về phòng, chống vũ khí hủy diệt hàng loạt; Nghị định số 87/2019/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền và Thông tư số 20/2019/TT-NHNN sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2013/TT-NHNN về phòng, chống rửa tiền.

Về những nội dung sửa đổi, bổ sung mới tại Thông tư số 20/2019/TT-NHNN, đại diện Cục Phòng, chống rửa tiền (NHNN) có ý kiến như sau:

Thông tư số 20/2019/TT-NHNN đã sửa đổi tên và điểm c khoản 2 “Điều 7. Giao dịch chuyển tiền điện tử”, tại Thông tư số 35/2013/TT-NHNN như sau:

“c) Cá nhân, tổ chức là người chuyển tiền, người thụ hưởng:

(i) Cá nhân: Họ tên; số chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc số hộ chiếu còn hiệu lực; số tài khoản (nếu có); mã số giao dịch; số tiền, loại tiền giao dịch; địa chỉ liên hệ; địa chỉ thường trú; địa chỉ tạm trú; quốc gia.

(ii) Tổ chức: Tên; mã số thuế; số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; số tài khoản; mã số giao dịch; số tiền, loại tiền giao dịch; địa chỉ liên hệ; địa chỉ đặt trụ sở; quốc gia.

(iii) Đối với chuyển tiền điện tử trong nước: Nếu người chuyển tiền, người thụ hưởng là người nước ngoài, ngoài các thông tin quy định tại điểm c (i) và c (ii) Khoản này phải có thông tin về số thị thực nhập cảnh (nếu có), địa chỉ nơi cư trú ở nước ngoài và địa chỉ tại Việt Nam.

(iv) Đối với giao dịch chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài: Thông tin đối với  cá nhân (số chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc số hộ chiếu còn hiệu lực) và tổ chức (mã số thuế, số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) của người thụ hưởng là không bắt buộc.

(v) Đối với giao dịch chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam: Thông tin đối với cá nhân (số chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc số hộ chiếu còn hiệu lực); đối với tổ chức (mã số thuế, số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) của người chuyển tiền là không bắt buộc”.

Ngoài ra, Thông tư số 20/2019/TT-NHNN cũng bổ sung khoản 5, khoản 6, khoản 7 vào “Điều 7. Giao dịch chuyển tiền điện tử” như sau:

“5. Đối với các giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế có giá trị tương đương từ một nghìn đô la Mỹ trở lên, đối tượng báo cáo phục vụ người thụ hưởng phải xác thực, nhận dạng người thụ hưởng theo quy định tại Điều 11 Luật phòng, chống rửa tiền và phải lưu giữ các thông tin này theo quy định.

  1. Trong quá trình giao dịch và sau giao dịch, đối tượng báo cáo phục vụ người thụ hưởng phải thực hiện các biện pháp giám sát để phát hiện các giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế thiếu các thông tin về người khởi tạo lệnh chuyển tiền hoặc người thụ hưởng quy định tại điểm c khoản 2 Điều này và áp dụng các biện pháp xử lý quy định tại điểm b khoản 6 Điều 3a.
  2. Đối tượng báo cáo phải áp dụng các biện pháp tạm ngừng lưu thông, phong tỏa tài khoản, niêm phong, tạm giữ tiền, tài sản và tuân thủ các quy định cấm thực hiện giao dịch với các tổ chức, cá nhân trong danh sách chỉ định của các Nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố và danh sách đen do Bộ Công an chủ trì lập theo quy định của pháp luật”.

Về vấn đề chủ sở hữu hưởng lợi được quy định tại Nghị định số 87/2019/NĐ-CP, đại diện Cục phòng chống rửa tiền cho biết, vấn đề này có ý nghĩa rất quan trọng, đây là yêu cầu bắt buộc theo chuẩn mực quốc tế phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.

Chỉ có xác định được chủ sở hữu hưởng lợi thực sự đứng đằng sau tổ chức, cá nhân thì công tác phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố mới có hiệu quả nhất định. Vì vậy, quy định liên quan đến chủ sở hữu hưởng lợi bắt buộc phải thực hiện!