Thông tư số 18/2020/TT-BTC:

Hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước


Thông tư số 18/2020/TT-BTC ngày 31/03/2020 hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 18/2020/TT-BTC.