Tổng cục Hải quan:

Hướng dẫn doanh nghiệp khai báo, cập nhật hồ sơ các lô hàng tái xuất

H. Anh

Tổng cục Hải vừa có Công văn số 949/TCHQ-GSQL gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn về việc khai báo, cập nhật hồ sơ các lô hàng tái xuất lên Hệ thống khai hải quan điện tử theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC, sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Để thực hiện đúng theo quy định về việc khai báo, cập nhật hồ sơ các lô hàng tái xuất lên Hệ thống khai hải quan điện tử, Tổng cục Hải quan đã yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn cho các doanh nghiệp khai báo, cập nhật hồ sơ lên hệ thống.

Theo đó, ngay sau khi nhận được hồ sơ đề nghị tái xuất của doanh nghiệp, Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hoặc nơi lưu giữ hàng hóa lập tin báo (ID) và cập nhật toàn bộ hồ sơ, kết quả kiểm tra hồ sơ và thông báo thời gian, kế hoạch kiểm tra thực tế hàng hóa lên Hệ thống quản lý trực ban tại địa chỉ http://10.224.128.158. Đồng thời, tiến hành xác minh thông tin, kiểm tra thực tế hàng hóa và đề xuất hướng xử lý lên Hệ thống để Tổng cục Hải quan xem xét, chỉ đạo.

Đối với hồ sơ, chứng từ yêu cầu doanh nghiệp xuất trình đối với trường hợp tái xuất do người nhận từ chối nhận hàng, gửi nhầm hàng, Cục Hải quan địa phương yêu cầu Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hoặc nơi lưu giữ hàng hóa thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 48 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015, hướng dẫn của Tổng cục Hải quan, thông lệ thương mại quốc tế và thực tế giao dịch thương mại để yêu cầu chủ hàng xuất trình các chứng từ chứng minh lý do từ chối nhận hàng, gửi nhầm hàng.