Hướng dẫn đóng bảo hiểm xã hội cho lao động tinh giản biên chế

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa ban hành Công văn 2538/BHXH-CSXH hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo đó tại công văn 2538/BHXH-CSXH, BHXH hướng dẫn: người lao động dưới 45 tuổi nhưng được cơ quan cử đi học nghề trước khi thôi việc sẽ được đóng BHXH, BHYT và BHTN (nếu có) trong thời gian học nghề tối đa là 6 tháng.

Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm cho đối tượng trên là tiền lương tháng đang hưởng trước khi người đó đi học nghề và tối đa là 6 tháng.

Đối với cán bộ, công viên chức thôi giữ chức vụ lãnh đạo do sắp xếp tổ chức thì tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH bao gồm cả phụ cấp chức vụ trước khi thôi chức cho đến khi hết thời hạn bổ nhiệm hoặc nhiệm kỳ còn dưới 6 tháng sẽ thu căn cứ trên mức tiền lương bao gồm cả phụ cấp chức vụ bảo lưu trong 6 tháng.

Việc giải quyết chế độ BHXH đối với người lao động thuộc đối tượng tinh giản biên chế theo Nghị định số 108 căn cứ danh sách tinh giản biên chế đã được bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt và ý kiến thẩm tra của Bộ Nội vụ để thực hiện.