Hướng dẫn kê khai, nộp thuế của doanh nghiệp trực thuộc

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Tổng cục Thuế nhận được nhiều vướng mắc của Cục Thuế địa phương liên quan đến việc kê khai, nộp thuế, luân chuyển chứng từ nộp thuế đối với cơ sở sản xuất (gọi chung là doanh nghiệp) trực thuộc ở địa phương khác nơi DN đóng trụ sở chính.

Theo Tổng cục Thuế, cơ quan Thuế quản lý trực tiếp DN tại trụ sở chính có trách nhiệm: Theo dõi, đôn đốc DN tại trụ sở chính thực hiện kê khai, nộp thuế đối với toàn bộ nghĩa vụ thuế của cơ sở sản xuất kinh doanh, bao gồm: Nghĩa vụ thuế tại trụ sở chính và nghĩa vụ thuế của DN trực thuộc tại địa bàn tỉnh/thành phố khác nơi đóng trụ sở chính; Hướng dẫn DN tại trụ sở chính lập chứng từ nộp thuế đảm bảo đúng nghĩa vụ thuế của từng cơ sở trực thuộc tại địa bàn tỉnh/thành phố khác nơi đóng trụ sở chính.

Đồng thời, thực hiện xử phạt vi phạm hành chính thuế về các hành vi liên quan đến nộp hồ sơ thuế (bao gồm cả việc nộp các phụ lục của tờ khai thuế liên quan đến số thuế phải nộp của DN trực thuộc tại địa bàn tỉnh/thành phố khác nơi đóng trụ sở chính); tính tiền chậm nộp tiền thuế, tiền phạt và thực hiện các biện pháp quản lý nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế đối với toàn bộ số thuế nợ của DN tại trụ sở chính và DN trực thuộc.

Ngoài ra, cơ quan Thuế nơi DN trực thuộc hoạt động, kinh doanh sẽ căn cứ số thuế phải nộp tại hồ sơ khai thuế của DN tại trụ sở chính gửi đến để theo dõi việc nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước đối với nghĩa vụ thuế của DN trực thuộc trên địa bàn; Thực hiện luân chuyển chứng từ nộp thuế nộp cho nghĩa vụ thuế của các DN trực thuộc về cơ quan Thuế quản lý trực tiếp cơ sở sản xuất kinh doanh tại trụ sở chính.