Hướng dẫn kê khai thuế Giá trị gia tăng đối với hóa đơn bị bỏ sót từ ngày 1/1/2014

Công ty Kiểm toán Quốc tế UNISTARS

(Tài chính) Tổng cục Thuế vừa có văn bản hướng dẫn kê khai thuế Giá trị gia tăng (GTGT) đối với hóa đơn bị bỏ sót từ ngày 1/1/2014.

Theo đó, kể từ 01/01/2014, nếu doanh nghiệp phát hiện hóa đơn bỏ sót chưa kê khai khấu trừ thì được kê khai khấu trừ bổ sung vào kỳ kê khai gần nhất của thời điểm phát hiện sai sót, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

Ví dụ:

- Công ty A có 01 hóa đơn GTGT mua và lập ngày 01/01/2014. Trong kỳ kê khai thuế tháng 01/2014, Công ty bỏ sót không kê khai khấu trừ hóa đơn này. Đến 15/03/2014, Công ty phát hiện hóa đơn bỏ sót chưa kê khai thì Công ty kê khai khấu trừ bổ sung hóa đơn bỏ sót vào kỳ kê khai tháng 02/2014.

- Công ty A có 01 hóa đơn GTGT mua và lập ngày 01/01/2014. Trong kỳ kê khai thuế tháng 01/2014, Công ty bỏ sót không kê khai khấu trừ hóa đơn này. Đến 30/03/2014, Công ty phát hiện hóa đơn bỏ sót chưa kê khai thì Công ty kê khai khấu trừ bổ sung đối với hóa đơn bỏ sót vào kỳ kê khai tháng 03/2014.