Công văn số 1064/LĐTBXH-QHLĐTL:

Hướng dẫn trả lương và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid-19


Công văn số 1064/LĐTBXH-QHLĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ngày 25/3/2020 về việc hướng dẫn trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid-19.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Công văn số 1064/LĐTBXH-QHLĐTL.