Tổng cục Hải quan:

Hướng dẫn về mã loại hình nhập khẩu, xuất khẩu và hoàn thuế nhập khẩu

Nguyễn Trung

Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 771/TCHQ-TXNK gửi Công ty TNHH NEC Việt Nam để tháo gỡ vướng mắc liên quan đến mã loại hình nhập khẩu, xuất khẩu và hoàn thuế nhập khẩu.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tổng cục Hải quan cho biết, đối với mã loại hình, căn cứ theo Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2021 của Tổng cục Hải quan, loại hình nhập khẩu A41 có tên gọi “Nhập kinh doanh của doanh nghiệp (DN) thực hiện quyền nhập khẩu” được hướng dẫn cụ thể như sau: “Sử dụng trong trường hợp DN có vốn đầu tư nước ngoài (bao gồm doanh nghiệp chế xuất- DNCX), DN nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam thực hiện nhập khẩu hàng hóa theo quyền nhập khẩu để bán trực tiếp tại Việt Nam (không qua sản xuất)”.

Loại hình xuất khẩu B13 có tên gọi “Xuất khẩu hàng đã nhập khẩu” và được hướng dẫn cụ thể như sau: Sử dụng trong trường hợp: Xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu (chưa qua quá trình gia công, chế biến) ra nước ngoài hoặc vào khu phi thuế quan, DNCX hoặc xuất khẩu tại chỗ theo chỉ định của thương nhân nước ngoài; Hàng hóa thanh lý của DNCX và máy móc, thiết bị được miễn thuế thanh lý theo hình thức bán ra nước ngoài hoặc bán vào DNCX; Xuất khẩu nguyên liệu, vật tư dư thừa của hoạt động gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất ra nước ngoài hoặc vào khu phi thuế quan, DNCX hoặc xuất khẩu tại chỗ theo chỉ định của thương nhân nước ngoài”.

Theo quy định trên, loại hình nhập khẩu là A41 là không phù hợp, vì đây là trường hợp nhập khẩu hàng hóa theo quyền nhập khẩu để bán trực tiếp tại Việt Nam (không phải dùng trong trường hợp nhập khẩu để bán sang nước thứ 3).

Đối với việc hoàn tiền thuế nhập khẩu, Tổng cục Hải quan cho biết, khoản 3 Điều 2 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của DN thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối thuộc đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Cùng với đó, việc hoàn tiền thuế nhập khẩu cũng áp dụng theo quy định Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016, Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018.

Như vậy, theo các quy định trên, Công ty TNHH NEC Việt Nam được phép thực hiện quyền nhập khẩu theo quy định pháp luật về đầu tư; đồng thời, nộp thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu phù hợp với quyền nhập khẩu theo quy định.

Còn hàng hóa được xuất bán sang nước thứ ba phù hợp với quyền xuất khẩu theo quy định của pháp luật thì được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu nếu hàng hóa này chưa qua sử dụng, gia công, chế biến tại Việt Nam theo quy định.