Hướng tới phát triển ngành Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại

Lê Hà

Phấn đấu đến năm 2030 đạt khoảng 60% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH),; khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp; khoảng 60% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội…

Quang cảnh Hội thảo trực tuyến tham vấn quốc tế về định hướng chiến lược phát triển ngành BHXH Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (ngày  28/10/2021).
Quang cảnh Hội thảo trực tuyến tham vấn quốc tế về định hướng chiến lược phát triển ngành BHXH Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (ngày 28/10/2021).

Ngày 28/10/2021, tại Hà Nội, BHXH Việt Nam đã tổ chức Hội thảo trực tuyến tham vấn quốc tế về định hướng chiến lược phát triển ngành BHXH Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hội nghị do Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh chủ trì.

Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe đại diện BHXH Việt Nam giới thiệu về định hướng chiến lược phát triển BHXH Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây cũng là nội dung có trong Đề án “Chiến lược phát triển ngành BHXH Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045” mà BHXH Việt Nam đang xây dựng.

Chiến lược phát triển này nhằm cụ thể hoá những nội dung cần sửa đổi bổ sung về chính sách pháp luật và việc tổ chức thực hiện tốt chính sách pháp luật BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế phù hợp với giai đoạn phát triển kinh tế- xã hội trong tình hình mới.

Theo dự thảo Đề án, việc phát triển ngành BHXH Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đặt ra mục tiêu chung nhằm thực hiện tốt các chính sách, chế độ BHXH, bảo hiểm y tế linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại, hội nhập quốc tế hướng tới bao phủ toàn dân. Phát triển ngành BHXH Việt Nam tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả dựa trên quyền được bảo đảm an sinh xã hội của người dân.

Ngoài ra, BHXH Việt Nam còn hướng đến các mục tiêu gồm: Chủ động, tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; hoàn thành các chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; kiểm soát chặt chẽ, minh bạch tài chính Quỹ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia; đa dạng hóa danh mục, cơ cấu đầu tư các Quỹ bảo hiểm theo nguyên tắc an toàn, bền vững, hiệu quả...

Phát biểu tại Hội thảo, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh cho biết, sau hơn 26 năm nỗ lực cống hiến và trưởng thành, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, BHXH Việt Nam ngày càng được cộng đồng an sinh xã hội khu vực và thế giới ghi nhận và đánh giá tích cực về những thành công và phát triển so với các hệ thống an sinh xã hội tại các quốc gia có GDP và trình độ phát triển tương đồng.

Với độ BHXH và bảo hiểm thất nghiệp, hệ thống cơ sở dữ liệu về hộ gia đình và hệ thống giám định thanh toán bảo hiểm y tế tập trung kết nối với gần 13.000 cơ sở khám chữa bệnh; giao dịch theo hình thức dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4; tỷ lệ người dân hài lòng với dịch vụ do BHXH Việt Nam cung cấp trên các nền tảng mới và truyền thống tương đối cao; Quỹ BHXH trở thành Quỹ An sinh xã hội lớn nhất, được quản lý thống nhất, an toàn và có những đóng góp nhất định vào sự phát triển của kinh tế đất nước…

Việt Nam cũng đã được cộng đồng quốc tế đánh giá cao về những nỗ lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua đại dịch COVID-19 thông qua việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, liên thông dữ liệu giữa các cơ quan quản lý, tiếp tục đẩy mạnh giao dịch điện tử; chi trả kịp thời chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho người lao động theo hướng linh hoạt, tạo điều kiện tối đa cho người tham gia được thụ hưởng chính sách một cách thuận tiện và đảm bảo phòng chống dịch (chi trả gộp 2 tháng lương hưu trong cùng kỳ chi trả/chi trả tại nhà).

Với mục tiêu cụ thể phấn đấu đến năm 2030 đạt khoảng 60% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 5% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp; khoảng 60% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức 90%.

Tại hội thảo, các đại biểu tham dự đã chia sẻ, trao đổi về các nội dung như: Định hướng chiến lược đầu tư quỹ của BHXH Việt Nam; Chiến lược bảo hiểm y tế của BHXH Việt Nam; Thách thức an sinh xã hội toàn cầu, bao phủ y tế toàn dân và hàm ý đối với BHXH Việt Nam; Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; xu hướng phát triển an sinh xã hội, bài học và hàm ý đối với Việt Nam….

Thông qua Hội thảo này đã góp phần quan trọng vào định hướng phát triển cho ngành BHXH Việt Nam trong việc hoàn thiện chính sách an sinh xã hội hướng đến mọi người dân và mọi người lao động trong xã hội.

Theo dự thảo Đề án, việc phát triển ngành BHXH Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đặt ra mục tiêu chung nhằm thực hiện tốt các chính sách, chế độ BHXH, bảo hiểm y tế linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại, hội nhập quốc tế hướng tới bao phủ toàn dân. Phát triển ngành BHXH Việt Nam tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả dựa trên quyền được bảo đảm an sinh xã hội của người dân.