Hưởng trợ cấp lần đầu cần điều kiện gì?

Theo Chinhphu.vn

Ông Nguyễn Minh Đức được tuyển dụng làm giáo viên hợp đồng tại trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái từ năm 2009. Ngày 1/8/2011, ông ký hợp đồng không xác định thời hạn và được xét tuyển đặc cách vào biên chế ngày 10/4/2015.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Xã Nghĩa Lợi là xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nên ông Đức đã làm đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp lần đầu theo quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/10/2010 của Chính phủ. Tuy nhiên, theo trả lời của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã, ông Đức chỉ được hưởng trợ cấp này sau khi vào biên chế 5 năm. Ông Đức hỏi, trường hợp của ông được giải quyết như vậy có đúng không?

Qua kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh của ông Nguyễn Minh Đức, UBND thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái trả lời như sau:

Từ ngày 1/11/2009 đến ngày 31/7/2011, ông Đức ký hợp đồng thỏa thuận lao động giữa cá nhân với Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái. Từ ngày 1/8/2011 đến ngày 10/4/2015, ông Đức được ký hợp đồng lao động theo phê duyệt, có đóng BHXH.

Ngày 10/4/2015, ông Đức được xét tuyển dụng đặc cách theo đúng vị trí cần tuyển dụng là viên chức sự nghiệp giáo dục theo Quyết định số 396/QĐ-UBND ngày 24/3/2015 của UBND tỉnh Yên Bái về việc công nhận kết quả xét tuyển dụng đặc cách viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thị xã Nghĩa Lộ năm học 2014 - 2015.

Qua xem xét thời gian công tác của ông Đức, từ ngày 1/11/2009 đến trước ngày 10/4/2015, ông Đức thuộc đối tượng hợp đồng lao động, chưa được tuyển dụng là viên chức (theo quy định của Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 5/11/2010).

Căn cứ vào Điều 2, Điều 6 của Nghị định 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định thì ông Đức sẽ được hưởng trợ cấp lần đầu khi có thời gian công tác từ 5 năm trở lên tính từ ngày 10/4/2015.

Như vậy, theo trả lời của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Nghĩa Lộ, ông Đức sẽ được hưởng trợ cấp lần đầu sau 5 năm vào biên chế là đúng.