Hủy bỏ 14 Tiêu chuẩn quốc gia từ ngày 12/3/2020


Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Quyết định số 616/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo đó, kể từ ngày 12/3/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định hủy bỏ 14 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) gồm:

 1. TCVN 6170-8:1999 Công trình biển cố định – Kết cấu – Phần 8: Hệ thống chống ăn mòn
 2. TCVN 6170-11: 2002 Công trình biển cố định – Kết cấu – Phần 11: Chế tạo
 3. TCVN 6170-12:2002 Công trình biển cố định – Kết cấu – Phần 12: Vận chuyển và dựng lắp
 4. TCVN 5309:2016 Giàn di động trên biển – Phân cấp
 5. TCVN 5310:2016 Giàn di động trên biển – Thân giàn
 6. TCVN 5311:2016 Giàn di động trên biển – Trang thiết bị
 7. TCVN 5312:2016 Giàn di động trên biển – Ổn định
 8. TCVN 5313:2016 Giàn di động trên biển – Phân khoang
 9. TCVN 5314:2016 Giàn di động trên biển – Phòng, phát hiện và chữa cháy
 10. TCVN 5315:2016 Giàn di động trên biển – Hệ thống máy
 11. TCVN 5316:2016 Giàn di động trên biển – Trang bị điện
 12. TCVN 5317:2016 Giàn di động trên biển – Vật liệu
 13. TCVN 5318:2016 Giàn di động trên biển  – Hàn
 14. TCVN 5319:2016 Giàn di động trên biển – Trang bị trên biển