Huy động 300 tỷ đồng trái phiếu do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành

Theo HNX.vn

Ngày 19/8/2015, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) phát hành.

Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 7.000 tỷ đồng với 4 loại kỳ hạn: 3 năm (2.500 tỷ), 5 năm (2.000 tỷ), 10 năm (1.500 tỷ) và 15 năm (1.000 tỷ).

Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 3 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 600 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,30-6,70%/năm.

Kết quả, huy động được 100 tỷ đồng trái phiếu 3 năm với lãi suất trúng thầu 6,30%/năm, cao hơn 0,88%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 23/1/2015).

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 2 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 260 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,90-8,20%/năm.

Kết quả, huy động được 200 tỷ đồng trái phiếu 15 năm với lãi suất trúng thầu 7,90%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm và 10 năm không có lãi suất trúng thầu.

Kể từ đầu năm 2015 đến nay, VDB đã huy động được 9.300 tỷ đồng TPCP bảo lãnh.