Huy động thêm được 3.910 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

PV.

Tại phiên đấu thầu ngày 15/8/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tiếp tục huy động được tổng cộng 3.910 tỷ đồng trái phiếu chính phủ.

Phiên đấu thầu ngày 15/8/2018 đã huy động được tổng cộng 3.910 tỷ đồng.
Phiên đấu thầu ngày 15/8/2018 đã huy động được tổng cộng 3.910 tỷ đồng.

Ngày 15/8/2018, HNX đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, tổng khối lượng gọi thầu 5.500 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5 năm (500 tỷ đồng), 7 năm (500 tỷ đồng), 10 năm (2.000 tỷ đồng), 15 năm (2.000 tỷ đồng), 20 năm (500 tỷ đồng). Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được tổng cộng 3.910 tỷ đồng.

Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 15 thành viên dự thầu, huy động được 100 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,50%/năm, tăng 0,05%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 18/7/2018).

Trái phiếu kỳ hạn 7 năm có 6 thành viên dự thầu, huy động được 10 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,90%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 1/8/2018).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 5 thành viên dự thầu, huy động thành công 2.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,57%/năm, tăng 0,04%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 8/8/2018).

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 4 thành viên dự thầu, huy động được 1.200 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,84%/năm, tăng 0,03%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 8/8/2018). Phiên thầu phụ kỳ hạn 15 năm gọi thầu 600 tỷ đồng, có 1 thành viên tham gia dự thầu, huy động được 600 tỷ đồng với lãi suất 4,84%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 20 năm không có lãi suất trúng thầu.

Kể từ đầu năm 2018, Kho bạc Nhà nước huy động được 100.161 tỷ đồng thông qua đấu thầu tại HNX.