Huy động thủy điện nhỏ tham gia thị trường

Theo chinhphu.vn

Các nhà máy thủy điện đang vận hành và đấu nối với lưới điện Trung Quốc là Thái An, Sử Pán 2 và Nậm Chiến 2 sẽ không tham gia thị trường điện và thanh toán theo giá hợp đồng.

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Bộ Công Thương vừa chỉ đạo EVN và các công ty cổ phần thủy điện Sông Ba Hạ, Hương Sơn, Vĩnh Sơn- Sông Hinh, miền Nam, Hương Điền về việc chuyển đổi hợp đồng và huy động các nhà máy thủy điện có hồ chứa nhỏ.

Theo đó, đối với các nhà máy thủy điện có hồ điều tiết nhỏ, khả năng điều tiết dưới 1 tuần như thủy điện Sông Ba Hạ, Đa Dâng 2, Hương Sơn sẽ gửi bản chào giá cho Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0) trước 10h ngày D-1 (ngày trước ngày giao dịch hiện tại 1 ngày). Giới hạn giá chào của các nhà máy này từ 0 đồng/kWh đến giá trần thị trường.

Sau ngày vận hành, 95% sản lượng hàng giờ đã phát điện thực tế của nhà máy sẽ được thanh toán theo giá hợp đồng hiện tại và 5% còn lại sẽ được thanh toán theo giá thị trường. Các nhà máy thủy điện đang vận hành và đấu nối với lưới điện Trung Quốc là Thái An, Sử Pán 2 và Nậm Chiến 2 sẽ không tham gia thị trường điện và thanh toán theo giá hợp đồng. Khi có thay đổi phương thức kết dây và thường xuyên đấu nối vào hệ thống điện quốc gia thì các nhà máy này sẽ tham gia thị trường theo quy định. A0 có trách nhiệm tính toán và công bố giá trị nước và sản lượng hợp đồng của các nhà máy Vĩnh Sơn, Sông Hinh và Hương Điền theo quy định thị trường điện.

Các nhà máy có trách nhiệm gửi bản chào giá cho A0 trước 10h ngày D-1 căn cứ theo giá trị nước do A0 tính toán và công bố. EVN có trách nhiệm chỉ đạo A0 và Công ty Mua bán điện thực hiện các nội dung này từ 15/7/2012.