Indonesia: Yêu cầu các tổ chức phi lợi nhuận thận trọng khi nhận tài trợ

PV.

Theo Cơ quan chống khủng bố quốc gia Indonesia (BNPT) cho biết, các tổ chức phi lợi nhuận cũng có thể vô tình tham gia vào các mạng lưới khủng bố, vì vậy, mỗi tổ chức phải thận trọng khi nhận tài trợ.

BNPT cho biết, số vụ án khủng bố được tài trợ liên quan đến nhóm nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã tăng liên tục kể từ năm 2014 đến nay. Theo Giám đốc BNPT Suhardi Alius, sự gia tăng số lượng các vụ việc mà BNPT giải quyết từ năm 2014 đến nay cho thấy, IS vẫn là một mối đe dọa, đặc biệt ở Indonesia.

Nhằm ứng phó, BNPT đã phối hợp với Trung tâm Phân tích Báo cáo Tài chính (PPATK) để ngăn chặn tối đa các phương cách gây quỹ, chuyển tiền cho các hoạt động khủng bố, đặc biệt là các hoạt động liên kết với IS có liên quan đến tài chính.

Hiện trung tâm này đang theo dõi dòng chảy của các quỹ từ các mạng lưới khủng bố liên kết của IS, trong đó, không loại trừ khả năng các nhóm khủng bố núp danh tổ chức truyền giáo của đạo Hồi.

“Các tổ chức phi lợi nhuận cũng có thể vô tình tham gia vào các mạng lưới khủng bố, vì vậy, mỗi tổ chức phải thận trọng khi nhận tài trợ”, cảnh báo điều này, đại diện PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin, cho biết, trung tâm này đã theo dõi dòng chảy của các quỹ từ các mạng lưới khủng bố liên kết của IS, trong đó, không loại trừ khả năng các nhóm khủng bố núp danh tổ chức truyền giáo của đạo Hồi.