[Infographic] Cơ cấu nhân sự Ủy ban Chính sách Tiền tệ của Ngân hàng Anh

Theo TTXVN

Ủy ban Chính sách Tiền tệ (MPC) của Ngân hàng Anh thường gồm 9 thành viên (tính cả Thống đốc). Chính sách được quyết định theo đa số. Nếu số thành viên là số chẵn và số phiếu ngang nhau thì Thống đốc là người có lá phiếu quyết định.

[Infographic] Cơ cấu nhân sự Ủy ban Chính sách Tiền tệ của Ngân hàng Anh - Ảnh 1