[Infographics] Dự kiến các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô năm 2021


Căn cứ xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 được xây dựng dựa trên kịch bản tăng trưởng kinh tế 6%, tốc độ tăng chỉ số tiêu dùng bình quân dưới 4%, tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu 5%...

BỐI CẢNH
[Infographics] Dự kiến các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô năm 2021  - Ảnh 1
DỰ KIẾN CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ VĨ MÔ NĂM 2021
Nguồn: Báo cáo ngân sách dành cho công dân về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 trình Quốc hội.
Nguồn: Báo cáo ngân sách dành cho công dân về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 trình Quốc hội.